maandag 05 oktober 2020

5 belangrijke wijzigingen voor de zorgadministratie 2021

Zowel maatschappelijke ontwikkelingen als veranderende wetgeving vragen van zorgorganisaties om zich doorlopend te vernieuwen. Het is onze taak als softwareleverancier om de gewijzigde wet- en regelgeving door te voeren in ons ECD en deze complexe materie te vertalen naar eenvoud. Ook in 2021 verandert er weer een hoop. Aanpassingen binnen de iWMO en iJW3.0, de Wet Langdurige Zorg, de Forensische zorg en binnen Vecozo zullen vanaf release 2020.2 beschikbaar zijn in Pluriform Zorg. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet:
 
1. Nieuwe iStandaarden voor de iWMO en iJW
iStandaarden maken het mogelijk om op gestandaardiseerde wijze veilig tussen verschillende partijen te communiceren. Het is van cruciaal belang dat we aansluiten op de laatste ontwikkelingen om zo communicatie tussen zorgaanbieders met gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars mogelijk te maken. 
 
Als medewerker van de zorgadministratie wil je zoveel mogelijk communicatie via het berichtenverkeer laten lopen. Hiermee volg je de iStandaard én weet je dus zeker dat je veilig communiceert over cliëntgegevens. Het komt regelmatig voor dat bepaalde informatie toch nog buiten het berichtenverkeer om geregeld moet worden, bijvoorbeeld met de gemeente als je een toewijzing wilt wijzigen. Dit gaat veranderen. Binnen de iWMO en iJW komt er in 2021 een nieuw bericht bij: het verzoek om wijziging. Dit verzoek maakt het mogelijk om een bestaande toewijzing te wijzigen via het berichtenverkeer. Dit levert een verdere uniformering op en daarmee hopelijk een versimpeling.
 
2. Verdere uniformering van productieafspraken in iWMO en iJW:
Wanneer je als zorgaanbieder met meerdere gemeentes te maken hebt is de kans groot dat de voorwaarden voor declaratie bij elke gemeente afwijken. Er is voornamelijk diversiteit in productcodes, tarieven en periodiciteit van toewijzen en declareren. Partijen als het Ketenbureau iSociaal Domein proberen het voor alle partijen gemakkelijker te maken door te uniformiseren. Voor 2021 betekent dit dat het niet meer is toegestaan om vier-wekelijks te declareren en dat er alleen nog via een declaratiebericht gedeclareerd mag worden. Hiermee komt het factuurbericht te vervallen en zijn alle declaraties voortaan per maand. Ook wordt er ingeperkt in de combinaties van eenheid, aantal, budget en andere velden binnen de toewijzing. De gemeentes hebben de komende maanden de tijd om alle toewijzingen die in 2021 niet meer toegestaan zijn aan te passen. Adapcare ondersteunt bij de monitoring hiervan. 
 
3. Classificatie van de wachtlijststatus
In de WLZ wordt gewerkt aan een verduidelijking van de wachtlijststatus van een cliënt, door naast de bestaande wachtlijststatus een “classificatie” toe te voegen. De “leveringsstatus” is een aanduiding van de urgentie waarmee een cliënt geplaatst (bemiddeld) moet worden naar een passende plek. De “classificatie” levert een duidelijker beeld van de urgentie van de cliëntvraag op. Het doel van deze wijzigingen is om de situatie en wens van de cliënt duidelijker in beeld te krijgen, waardoor het zorgkantoor beter en sneller kan bemiddelen naar passende zorg.
 
4. Uitbreiding berichtenverkeer Forensische Zorg
De Forensische Zorg maakt voor declaraties gebruik van het berichtenverkeer. Ook aanmeldings- en plaatsingsberichten kunnen straks (na een positieve ketentest) via berichtenverkeer geregeld worden. Hierdoor zal er een versimpeling plaatsvinden in de administratieve lasten en een verdere uniformering ten opzichte van andere financieringen. De ketentests hiervoor starten in februari 2021. Adapcare is, in samenwerking met een aantal klanten, aangesloten bij diverse overleggen hierover van onder andere de Dienst Justitiële Inrichting (DJI). 
 
5. En dan nog…
Naast bovenstaande wijzigingen wordt er weer flink wat geschoven tussen de financieringen en komen er nieuwe prestaties en tarieven bij. Een greep uit deze kleinere wijzigingen:
  • Er komt een eind aan de subsidieregeling ‘extramurale behandeling’ in de WLZ, waardoor er meer zorg in de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) en Paramedische Zorg (PM) gedeclareerd gaat worden.
  • Ook komen cliënten uit de langdurige GGZ in aanmerking voor een WLZ indicatie.
  • Verder worden er nieuwe prestaties en tarieven uitgereikt rondom crisiszorg in de gehandicaptenzorg.
  • Tot slot zullen er nieuwe categorieën aan de vervoersmatrix worden toegevoegd. Lees hier meer over in de factsheet ‘De weg naar passende prestaties en tarieven voor vervoer van gehandicapten’. (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_316206_22/1/)
 
Werk je als klant van Adapcare op een afdeling Zorg- of cliëntadministratie? Dan word je via de mail en via de jaarovergang-workshops ondersteund in de overgang.
Ben je geïnteresseerd in informatie over administratieve wijzigingen? Lees ook het nieuwsitem ‘Wijziging in financiering GGZ en FZ’ over de overgang van DBC naar het zorgprestatiemodel'
 
Meer weten over de aankomende wetswijzigingen? Op 4 november organiseren we een Lunchbreak sessie ‘ Wetswijzing zorgadministratie 2021: wat gaat er veranderen?’ Schrijf je hier in.

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten