donderdag 13 juli 2023

Adapcare gaat zib-scan uitvoeren bij klanten

Eind 2022 hebben diverse zorgpartijen samen met het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Het doel hiervan is de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.  

Tijdens de workshop Dossier 2.0 en de IZA-sessies heeft Adapcare uitgebreid aandacht besteed aan wat dit betekent voor de gebruikers van Pluriform Zorg. Daarbij kwam ook de Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) ter sprake.

Vanaf 1 januari 2026 eist de Wegiz van zorgorganisaties dat zij een eOverdracht kunnen uitvoeren met behulp van zorginformatiebouwstenen (zibs). Per 1 januari 2025 moeten de zibs al gebruikt worden om cliënten via hun Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) inzicht in hun dossiers te geven.

Voordelen van zibs 

Met zibs kunnen zorgprofessionals informatie gestructureerd aan de bron vastleggen en eenduidig met elkaar uitwisselen. Tot op heden leggen zorgverleners voor een groot deel op meerdere plekken dezelfde informatie vast. De eenheid van taal in zibs maakt de zorginformatie herbruikbaar met als doel om de administratielast te verlichten.

Zib-scan 

In Pluriform Zorg is inmiddels een heel aantal zibs beschikbaar. Om te waarborgen dat klanten de zibs goed en tijdig in gebruik nemen zal Adapcare een zib-scan uitvoeren bij al haar klanten. 

Tijdens de zib-scan maakt Adapcare een eerste analyse van de inrichting van Pluriform Zorg bij de klant. Onze specialisten komen langs om de zibs samen door te nemen en te bepalen hoe de huidige inrichting van Pluriform Zorg binnen de organisatie aansluit op de gestelde (wettelijke) inrichting van de zibs. Vervolgens wordt een adviesrapport opgeleverd dat de impact voor de klant beschrijft.

Samen zorgen we voor een goede voorbereiding op toekomstige zorg.

 

Hoe zat het ook alweer? Een aantal handige links:

Zibs uitlegvideo Nictiz

Integraal Zorgakkoord 

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 

Opname workshop Dossier 2.0 

Informatie eOverdracht