dinsdag 06 juni 2023

Adapcare behaalt BgLZ-certificaat

Vanaf 1 januari 2025 kunnen burgers hun zorgdossier inzien middels een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Leveranciers die informatie beschikbaar stellen aan een PGO dienen te voldoen aan het MedMij-afsprakenstelsel. Hiervoor zijn kwalificaties vereist.

Na de kwalificatie voor de basisgegevens GGZ is Adapcare met Pluriform Zorg nu ook gekwalificeerd voor de basisgegevens langdurige zorg (BgLZ).

Meer weten over hoe Adapcare zich als ECD-leverancier voorbereidt op het PGO? Neem contact met ons op via het contactformulier. We vertellen je graag meer.