vrijdag 10 juni 2022

Adapcare behaalt kwalificatie basisgegevensset GGZ

Adapcare heeft met ECD Pluriform Zorg, DVZA eNovation (myHealthConnect) en DVZA Code24 de kwalificatie voor de basisgegevensset GGZ behaald en voldoet hiermee aan het Medmij afsprakenstelsel.  Dit geeft gebruikers nu de mogelijkheid om GGZ-basisgegevens beschikbaar te stellen aan cliënten in hun PGO.

Medmij afsprakenstelsel

Het MedMij Afsprakenstelsel is een set van afspraken waaraan organisaties (vaak leveranciers van PGO’s en van zorginformatiesystemen) moeten voldoen om MedMij-deelnemer te kunnen worden.

Het stelsel bevat afspraken op juridisch-, technisch- en informatiebeveiligingsgebied. Aansluiten bij MedMij betekent dat je erop kunt vertrouwen dat het beschikbaar stellen van informatie aan je cliënten op een veilige en betrouwbare manier plaatsvindt.

Als zorgaanbieder ben je volgens de AVG en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg verplicht een digitaal afschrift van het dossier beschikbaar te stellen aan je cliënten. Met MedMij voldoe je hieraan.

Meer weten?

Neem contact met ons op via het algemene nummer. Paul van Zagten vertelt je graag meer.