donderdag 02 augustus 2018

Adapcare ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd

Veilig en gecontroleerd staan voorop in onze dienstverlening. We zijn trots dat onze werkwijze beloond is met de certificering volgens de normen ISO 27001 en NEN 7510. Dat betekent dat we aan de hoogste normen van security en privacybescherming voldoen. Het certificeringstraject hebben we snel doorlopen en de certificaten hebben we inmiddels ingelijst.

Certificering, wat zegt dat eigenlijk?
Anton van Arem, kwaliteitsmanager en consultant bij Adapcare: ’Het belangrijkste is dat een onafhankelijke en bevoegde organisatie heeft vastgesteld dat de processen van Adapcare aantoonbaar op orde zijn. Er is gekeken naar het managementsysteem van Adapcare en de rol die informatiebeveiliging en risico beheersing hierin heeft (ISO27001). Als extraatje zijn wij ook gecertificeerd op het veilig behandelen van zorginformatie (NEN7510). Met deze 2 certificaten laten wij onze klanten zien dat wij informatiebeveiliging serieus nemen en een onderdeel hebben gemaakt van onze dagelijkse processen.’

'Een audit voor certificering wordt gestart met fase 1 (2 dagen) waarbij de werking van het management­systeem wordt vastgesteld (zijn alle processen ingericht en worden deze beheerst). Als dat is bevestigd, mag je door naar fase 2 (5 dagen) waarbij alle processen in detail op aantoonbaarheid worden getoetst.'

De ISO 27001-norm beschrijft hoe u procesmatig met het beveiligen van informatie kunt omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak.

De norm NEN 7510 ‘Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg’ is een Nederlandse norm die maatregelen beschrijft die zorginstellingen moeten nemen om op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaan. De maatregelen zorgen ervoor dat informatiebeveiliging een gecontroleerd proces wordt en hebben betrekking op alle verschijningsvormen waarin cliëntgegevens zijn vastgelegd. De beveiligingseisen gelden voor de informatie binnen de zorginstelling, en ook voor de informatie die organisaties onderling uitwisselen.

Het bewijs

Download de certificaten

ISO27001 en NEN7510

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hier meer over.