woensdag 17 mei 2023

Continuïteit van zorg met de nieuwe werklijst

Een cliënt die woont in een zorginstelling heeft vaak intensieve zorg, begeleiding en behandeling nodig. Daar zijn dan ook veel zorgprofessionals in betrokken. Het is dan belangrijk dat iedereen weet wat er moet gebeuren zodat acties niet dubbel worden gedaan en vooral ook niet vergeten. 

Ook komt het regelmatig voor dat een onvoorziene gebeurtenis ertoe leidt dat de zorgprofessional moet afwijken van de algemene dagelijkse werkzaamheden (ADL). Denk bijvoorbeeld aan een cliënt op leeftijd die wil doorslapen na een slechte nachtrust. Als er bij deze cliënt standaard 's ochtends de bloeddruk wordt opgenomen, dan heeft de zorgprofessional drie opties: op een later moment terugkomen om de bloeddruk te meten, een collega die later dienst heeft verzoeken om de bloeddruk te meten of de cliënt (toch) wakker maken. In elk geval is het belangrijk dat de actie niet vergeten wordt. 

Werklijst 

Onze klanten willen alle nog uit te voeren acties, afspraken, taken en ondersteuningspunten van hun cliënten kunnen inzien, met name bij kleinschalig wonen. Vaak wordt daarvoor de agenda gebruikt, waarbij de afspraken soms een fictieve tijd hebben omdat het belangrijker is dat de actie wordt uitgevoerd dan hoe laat precies. 

Met de nieuwe werklijst wordt dit proces veel eenvoudiger. Een overzichtelijke tegelweergave laat zien welke acties en ondersteuningspunten (uit het cliëntplan), afspraken (uit de agenda) en taken voor de desbetreffende dag gepland staan. Ook kan hierop direct gerapporteerd worden. Daarmee is continuïteit van zorg verzekerd! 

Rust in het hoofd van de zorgprofessional  

De werklijst is georiënteerd per cliënt, waarbij makkelijk gefilterd kan worden op de dagdelen waarin de acties, afspraken en taken moeten worden uitgevoerd. Alle acties van vandaag worden direct getoond in de werklijst; er is er een duidelijk overzicht welke zorg, begeleiding en behandeling uitgevoerd moet worden. Deze acties hebben een patroon (bijvoorbeeld van maandag t/m vrijdag), eventueel een dagdeel waarop ze uitgevoerd moeten worden, maar geen exact tijdstip. In de praktijk betekent dit dat zorgprofessionals de nog te leveren zorg niet meer hoeven te onthouden of over te dragen naar collega’s. Dat geeft dus meer rust in het hoofd van de zorgprofessional.  

Persoonsgerichte zorg 
Met de werklijst kan er beter ingespeeld worden op de zorgvraag vanuit de cliënt. Als bij een cliënt iets bijzonders speelt op een dag, bijvoorbeeld een behandelafspraak of een eenmalige actie uit het cliëntplan, dan zijn ook die bijzonderheden direct zichtbaar in de werklijst. Daarmee kan de zorg persoonlijker worden uitgevoerd zonder extra administratieve lasten. 

Meer weten over de werklijst? Neem contact met ons op. Product owner Gerjanne Smit vertelt je er graag meer over.