dinsdag 14 juli 2020

De ECD & Declaratieservice van CareRatio voor kleinschalige zorginstellingen

In samenwerking met onze partner CareRatio, biedt Adapcare ook kleinschalige zorginstellingen (<150 medewerkers) haar ECD Pluriform Zorg aan. Door gebruik te maken van de ECD & Declaratieservice van CareRatio worden zorginstellingen geheel ontzorgd. Denk hierbij aan het inrichten van het ECD, trainen van de medewerkers, outsourcen van de cliëntadministratie en declaraties, ontsluiten van managementinformatie en niet te vergeten de mogelijkheid dat alle medewerkers van de zorginstelling hun vragen kunnen stellen aan de helpdesk van CareRatio. Gerhart van Dorp van CareRatio en Ingrid Hartog van Distinto vertellen hoe dit in de praktijk werkt.

Gerhart van Dorp, oprichter van CareRatio en voormalig Adapcare-collega: ‘We zien vaak dat kleinere zorgorganisaties zich het liefst blijven focussen op de zorg. Wet- en regelgeving dwingt hen echter om ook druk te zijn met allerhande randzaken. Door gebruik te maken van onze service en expertise, kunnen zij zich meer richten op het leveren van waardevolle zorg.’

Jeugdzorgaanbieder Distinto
‘Jeugdzorgaanbieder Distinto is één van de kleinere zorgorganisaties die we bedienen en die gebruik maakt van onze diensten’, vervolgt Gerhart. ‘Distinto is een jeugdzorgaanbieder in Barendrecht en begeleidt vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een christelijke identiteit kinderen met gedragsproblemen en diverse vormen van autisme en psychiatrische stoornissen in hun ontwikkeling. Ingrid Hartog, is directeur en bestuurder bij deze organisatie en vertelt over de samenwerking.'

Ingrid, kun je iets vertellen over de organisatie Distinto?
‘Ons doel is het bevorderen van zelfstandigheid, het aanreiken van handvatten om op adequate wijze om te gaan met de aanwezige problematiek en het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun opvoedingstaak’, vertelt Ingrid. ‘Onze begeleiding is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Wij hanteren een flexibele IQ-ondergrens van 70. Op dit moment hebben we 250 klanten in zorg. We bieden ambulante begeleiding, onderwijs-zorgarrangementen, dag- en logeeropvang en diverse trainingen.’

Waar komen jullie vandaan?
‘Tot voor kort maakten wij gebruik van een all-in-one systeem, waarin het ECD, HRM en KMS (Kwaliteit Management Systeem) in één systeem gevat was’, vervolgt Ingrid. ‘Eigenlijk praat je over drie takken van sport die samen moeten komen. Je kunt beter één tak goed doen, dan drie maar half. In de praktijk werkte dit dan ook niet: gegevens raakten ‘kwijt’; stuurinformatie was incompleet en niet goed uit het systeem te halen. Doordat veel gegevens handmatig gecombineerd moesten worden, was de foutgevoeligheid hoog. En dat in deze tijd, waarin het belangrijker is dan ooit om te sturen op actualiteit en aan te kunnen tonen wat je doet. Deze software heeft het dan ook niet gered en de leverancier bestaat inmiddels niet meer.’

Wat vinden jullie belangrijk als het gaat om het ECD?
‘Gebruikersgemak voor de medewerkers vinden wij heel belangrijk. Dat het systeem echt ondersteunend is bij het uitvoeren van het dagelijks werk met de klanten. Dat het klanten helpt om meer inzicht te krijgen in het proces dat ze doorlopen. Maar ook dat de software aansluit op de geldende kwaliteitskaders en bestaande wet- en regelgeving en daarin door ontwikkelt. En tenslotte, dat het systeem informatie genereert waarmee je als organisatie ‘met één druk op de knop’ kunt verantwoorden wat je doet en dat je weet waar je staat’, aldus Ingrid.

De overstap
‘Enkele jaren geleden hebben we al eens een demo gezien van Pluriform Zorg en daar waren we toen erg enthousiast over’, vervolgt Ingrid. ‘Toen de tijd rijp was voor de overstap, bleek het systeem nog steeds passend bij ons programma van eisen.‘
Ingrid: ’CareRatio heeft het systeem naar onze wensen ingericht en de samenwerking rond deze inrichting is heel goed verlopen. Het is fijn dat CareRatio duidelijk kennis heeft van Pluriform Zorg als systeem. Alle vragen en helpdeskmeldingen worden snel en vakkundig opgepakt door de helpdesk van CareRatio en dat werkt! Ook denken zij mee in de inrichting van ons zorgproces. Ze maken eigenlijk de vertaalslag van onze inhoudelijke en zorggerelateerde wensen naar een passende ICT-oplossing. En dat is fijn, want zo praat je niet langs elkaar heen.Vanaf april verzorgt CareRatio ook de hele cliëntadministratie en declaratie voor Distinto.‘

Hoe gaat het nu? Wat zijn de ervaringen van de medewerkers?
Ingrid: ‘Medewerkers zijn blij met de overstap naar Pluriform Zorg. Met name de wijze waarop het zorgproces inzichtelijker is geworden draagt bij aan de kwaliteit die we leveren.’

Vergeleken met wat we als klantsysteem hadden, is Pluriform Zorg een grote verbetering. Het is uitgebreid, biedt veel mogelijkheden en werkt prettig.’ -MEDEWERKER 

De meerwaarde van Pluriform Zorg en CareRatio voor kleinschalige zorginstellingen
Gerhart: ‘Als een kleinschalige zorginstelling kiest voor de ECD & Declaratieservice van CareRatio kunnen ze niet alleen gebruik maken van een fantastisch ECD maar hoeven ze zich ook geen zorgen te maken over de werking en inrichting van het ECD, alle vragen worden snel en vakkundig afgehandeld. De zorginstellingen waarvoor wij de cliëntenadministratie en declaratie verzorgen hoeven zich daarnaast ook geen zorgen meer te maken over een juiste en tijdige declaratie van de geleverde zorg. Kortom: de ECD & Declaratieservice van CareRatio helpt zorginstellingen te focussen op kwaliteit en meer tijd over te houden voor het leveren van goede zorg.’

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten