vrijdag 21 februari 2020

De mannelijke zorgprofessional

‘Er wordt gezegd dat de zorg ´vrouwenwerk´ is, maar als je het werk van dichtbij ervaart merk je dat dit helemaal niet zo is', aldus Justin van Breugel, begeleider bij Stichting Prisma. Wij vonden het de hoogste tijd om een mannelijke zorgprofessional aan het woord te laten over hoe het is om als man in de zorg te werken.

Wat is je rol bij Stichting Prisma, aanbieder van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking?
‘Ik ben begeleider binnen de complexe zorg op de Singel in Nieuwendijk,’ vertelt Justin. ‘Op deze woonvoorziening wonen (jong)volwassenen met een complexe zorgvraag. Mijn rol als begeleider is het ondersteunen van cliënten in vastgelopen situaties. Samen met collega´s probeer ik structuur aan te brengen in het leven van de cliënt. Je probeert de dag van een cliënt een stuk gemakkelijker en leuker te maken. Dit doe ik door te zoeken naar de vraag achter het gedrag van de cliënt en hierop in te spelen.’

Hoe ben je in deze rol terecht gekomen en wat is je achtergrond?
‘Vanuit mijn opleiding MMZ (maatschappelijke zorg) heb ik het laatste jaar van mijn opleiding stage gelopen op de Singel in Nieuwendijk, ‘aldus Justin.’Tijdens deze stage heb ik kennis gemaakt met de doelgroep, dit sprak me erg aan. Ik werd bovendien door collega´s niet gezien als ´die stagiair´, maar werd warm ontvangen en gezien als één van hen. Hierdoor werd het werken met deze zware doelgroep een stuk makkelijker en leuker. Na mijn stageperiode kon ik aan de slag als begeleider en deze kans heb ik direct aangenomen.’ 

Hoe is het om als mannelijke zorgprofessional te werken tussen veelal vrouwelijke collega's?
Justin: ‘Als mannelijke zorgprofessional ervaar ik het werken met veelal vrouwelijke collega´s erg goed. Op de Singel worden mannen en vrouwen allemaal als gelijk gezien. Wij werken als een team waarbij de combinatie tussen man en vrouw als fijn wordt ervaren door zowel colllega’s als cliënten.

Door de minderheid van het aantal mannelijke zorgprofessionals wordt de inbreng van de man gewaardeerd door de vrouwelijke zorgprofessionals. Mannen hebben soms net weer een andere kijk op dingen dan vrouwen en samen kom je tot goede ideeën.

In sommige situaties reageren cliënten beter op mannelijke dan op vrouwelijke begeleiders. En andersom natuurlijk ook. Daarom is de combinatie tussen mannelijke en vrouwelijke begeleiders belangrijk in de zorg. Een evenwichtige man/vrouw-verhouding zorgt voor een gezonde sfeer op de werkvloer. Op de Singel  is deze verhouding al goed. Het zou mooi zijn als er nog meer mannen als zorgprofessional gaan werken en de verhouding op andere locaties ook beter wordt.

Er zijn vaak vooroordelen over mannen in de zorg,’vervolgt Justin.’ Er wordt gezegd dat de zorg ‘vrouwenwerk´ is, maar als je het werk van dichtbij ervaart merk je dat dit helemaal niet zo is. Ik ervaar het werken in de zorgwereld als man dus alleen maar positief. De waardering die je krijgt als mannelijk zorgprofessional geeft mij een goed gevoel.’

Wat is jouw visie op de zorg en wat maakt het werken in de zorg voor jou bijzonder?
'Mijn visie op de zorg is om bewoners een zo goed mogelijk en nuttig leven te bieden,‘aldus Justin. ‘Een leven waar zij zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en worden gezien als een volwaardig mens.

Met het werken in de zorg geniet ik van de kleine geluksmomentjes met cliënten. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt een stap maakt naar een nieuwe woonlocatie waar zij zelfstandiger kan leven. Of van de momenten dat een cliënt een goede dag heeft en zich gelukkig voelt. Dat ik hier als begeleider een aandeel in kan hebben, zorgt ervoor dat ik het werken in de zorg bijzonder vind en wil blijven doen.’

In hoeverre wordt je geïnspireerd door influencers zoals Tommie Niessen?
‘Het is mooi hoe Tommie als mannelijke zorgprofessional de veelzijdige kanten van de zorg laat zien en hierover vertelt in zijn filmpjes. Hij probeert mensen en dan vooral mannelijke zorgverleners te inspireren. Voor mij is het niet van invloed geweest op de keuze die ik heb gemaakt om in de zorg te werken omdat ik Tommie zelf nog niet kende, maar ongetwijfeld zal het aantal mannelijke zorgprofessionals toenemen door zijn invloed.’

Tot slot, hoe ervaar jij het werken met ons ECD, Pluriform Zorg?
‘In het begin was het even wennen, maar toen ik het ECD eenmaal door had, was het werken ermee heel fijn. Het is een verzamelplek van alle informatie die nodig is voor goede zorg en dat werkt prettig. Alles op één plek en een snelle manier om informatie te delen met ouders of vertegenwoordigers van de cliënt. Heel handig.’

Sichting Prisma is één van de grotere aanbieders van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Brabant.

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten