zaterdag 22 september 2018

De ontwikkeling van het dashboard

‘De zorgprofessional ziet op zijn dashboard van Pluriform Zorg in één oogopslag de voortgang op de gestelde doelen.’ Dat was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van het nieuwe cliëntdashboard. Thomas den Hengst, softwarearchitect bij Adapcare, vertelt over het ontwikkelproces en de belangrijkste uitgangspunten die bij het ontwerp zijn meegenomen.

We werken met het team ‘Agile’, een methode die iteratieve en stapsgewijze ontwikkeling ondersteunt. Deze methode staat tegenover de traditionele (waterval) ontwikkelmethode, waarbij eerst alle wensen en eisen in kaart worden gebracht voordat er ook nog maar iets ontwikkeld wordt. Met Agile worden de wensen van onze klanten steeds duidelijker gedurende de ontwikkeling omdat we het ontwerp continu bij onze klanten toetsten.

‘Het cliëntdashboard bestaat uit verschillende blokken die er met drag-and-drop op worden geplaatst,’ vertelt Thomas. Per soort team en type gebruiker kan op deze manier een specifiek cliëntdashboard worden samengesteld. Zo ziet de medewerker die het cliëntdossier opent direct de informatie die ook echt relevant is.’

Welke uitgangspunten speelden een rol bij het ontwerp?

  • ‘Een belangrijke voorwaarde voor het ontwerp was dat de professional niet het gehele cliëntdossier ziet, maar alleen de voor hem relevante informatie. Zo wil een behandelaar zijn caseload aan cliënten zien en weten waar en hoe laat de volgende afspraak is, terwijl een intramurale medewerker wil zien welke ADL-taken die dag gedaan moeten worden.’

  • Eenvoud en gemak voor de eindgebruiker staan voor ons als team van software­architecten altijd voorop bij het bouwen en ontwerpen’, vervolgt Thomas. Door het drag-and-drop principe van de blokken en de visuele presentatie met grafieken en metertjes bieden we de eenvoud en aantrekkelijkheid die de eindgebruiker wenst.’
  • ‘Tot slot willen we op basis van ‘standaard sjablonen’ de bibliotheek steeds uitbreiden. De bibliotheek van dashboardblokken blijft groeien zodat, ook in de toekomst, het dashboard blijft passen bij de behoeften van onze gebruikers.’

In overleg met de klant nemen we het dashboard gefaseerd in gebruik.