vrijdag 06 september 2019

De toekomst van de langdurige zorg

Interview Jet Wiechers, directeur Novicare

‘Kwetsbare ouderen met een chronisch complexe zorgvraag verblijven in allerlei verschillende settings. In woongroepen, verpleeg- of verzorgingshuizen en thuis. Het traditionele model waarin de cliënt door de huisarts wordt doorverwezen naar een instituut met gespecialiseerde behandelaren is niet meer de realiteit,’ aldus Jet Wiechers, directeur van Novicare. We gaan in gesprek met Jet over de toekomst van de langdurige zorg en hoe Novicare hier als zelfstandige behandeldienst op inspeelt.

 ‘Onze missie is om specialistische behandelexpertise overal in Nederland toegankelijk en beschikbaar te maken,‘ vertelt Jet. ’Waar je als oudere ook woont, het is belangrijk dat je - wanneer dat nodig is - toegang hebt tot behandelaren die gespecialiseerd zijn in ouderenzorg. Om dat nu en straks mogelijk te maken moeten we grensverleggende zorg verlenen. Want specifiek opgeleide deskundigen zijn schaars en publieke middelen kunnen het groeiend aantal ouderen en hun wensen niet bijhouden. Daarom hebben we in 2008 Novicare opgericht’.

Optimale inzet van beschikbare middelen

‘Tien jaar later zijn wij nu Nederlands grootste behandeldienst op het gebied van chronisch complexe zorg. We willen zoveel mogelijk bereiken met de handen, de tijd en het geld dat beschikbaar is.  Daarom werken we zowel bij cliënten thuis, op huisartsenpraktijken als in woonzorgomgevingen nauw samen met de huisarts. De focus van de huisarts ligt op de algemene medische zorg en die van de specialist ouderengeneeskunde op problematiek met een multidisciplinair, complex of gedragsproblematiek karakter. Uitgangspunt is dat we met zo min mogelijk uren behandeling cliënten zo goed mogelijk kunnen helpen. Dat vraagt kennis van de inhoud en goede werkafspraken en werkprocessen. En dat vertalen we dan in goede afspraken over de verdeling van juridische verantwoordelijkheden en in heldere financiële afspraken’.

 ‘We zijn een zelfstandige behandeldienst’, vervolgt Jet. ‘Onze gespecialiseerde behandelaren zijn dus niet meer gekoppeld aan één instituut. Lokaal vormen ze een multidisciplinair team rondom de cliënt met de zorg en eerstelijns behandelaren. Maar kennis wordt landelijk gedeeld en ontwikkeld. Behandelaren bieden we hierin flexibiliteit, zelfstandigheid en veel ruimte voor inhoudelijke ontwikkeling. Ik verwacht dat steeds meer gespecialiseerde behandelaren gaan werken zoals wij dat doen, niet alleen in de ouderenzorg, maar ook in de gehandicaptenzorg’.

Kennispartner

Novicare ondersteunt niet alleen organisaties die geen behandelaren in dienst hebben. Jet: ‘wij zijn niet alleen een partner voor het groeiend aantal langdurige zorgorganisaties die geen gespecialiseerde behandelaren in dienst (willen) hebben. Ook voor bestaande behandeldiensten binnen zorginstellingen zijn wij graag een adviserende kennispartner. Doordat wij al jaren op deze manier werken en zelf meer dan 180 behandelaren in dienst hebben, hebben we veel ervaring en expertise in huis om organisaties en behandelaren goed te ondersteunen’.

Behandelexpertise centraal

‘Behandeling is natuurlijk onze ‘core business’, dus wij investeren veel in expertise en de ontwikkeling van onze behandelaren,’ vervolgt Jet. ‘De kennis en kunde van onze behandelaren is essentieel voor het leveren van goede zorg. Hoogwaardige specialistische behandelexpertise vraagt erom je kennis over ouderenzorg landelijk te delen. Behandelaren die bij Novicare in dienst zijn, zijn onderdeel van de landelijke vakgroep waarin ze kennis delen en op thema’s samenwerken met andere vakgroepen.

Behandelaren kiezen onder andere voor Novicare omdat de ontwikkeling van hun expertise bij ons zo belangrijk is. Daarnaast kunnen ze zelfstandig en flexibel werken bij een organisatie die continuïteit en persoonlijke ontwikkeling biedt’.

Technologie

Naast investering in ontwikkeling, ondersteunt Novicare behandelaren in hun werk met technologie, geeft Jet aan: ‘In het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) Pluriform Zorg van Adapcare kunnen we transparant en multidisciplinair werken. Verschillende behandelaren die bij de cliënt betrokken zijn kunnen in het ECD de behandeling met elkaar afstemmen. Daarnaast hebben we een schil om het ECD heen, waarin zorginhoudelijke kennis, afspraken over lean werkprocessen en protocollen beschikbaar zijn voor de verschillende behandelaren’.

Ambitie

‘We willen de kwaliteit van de ouderenzorg en de beschikbaarheid van gespecialiseerde behandelaren blijven verbeteren’, aldus Jet. ‘Voor kwaliteit zetten we in op de ontwikkeling van behandelaren en hun expertise en de ondersteuning met onder andere technologie. Onze landelijke beschikbaarheid willen we vergroten in de gebieden waar we al aanwezig zijn, maar ook daar waar we nog niet zitten.’

‘Op technologisch vlak verwacht ik een opschaling in het gebruik van de bestaande technologie in de dagelijkse praktijk, op gebieden als consultatie op afstand, kennisdeling en monitoring. Het is daarbij cruciaal om een dossier te hebben dat ons multidisciplinaire proces ondersteunt, transparantie biedt over de inzet van behandelaren en koppelt met andere systemen. Het is fijn dat Adapcare onze wensen heeft gerealiseerd en ons goed ondersteunt.’

Novicare is een landelijk opererende behandeldienst gespecialiseerd in de chronisch complexe (ouderen)zorg. In multidisciplinaire teams verzorgen haar medewerkers de behandeling voor zorgorganisaties en behandelen ze cliënten thuis. Daarnaast geeft Novicare scholing en adviseert ze andere behandeldiensten.   

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten