donderdag 16 april 2020

De virtuele ggz in beeld met 123 Consultatie

Medio 2019 kregen we de vraag van ggz-klant Vincent van Gogh, of we een online platform konden ontwikkelen waarmee professionals in de zorg de mogelijkheid hebben om andere professionals vragen te stellen en samen te werken. Inmiddels is het platform met de naam ‘123 Consultatie’ live. We spreken Rico Bastiaans, projectleider bij Vincent van Gogh over de ontwikkeling en de functie van het platform.
 
Wat is 123 Consultatie?
‘Er is ontzettend veel kennis beschikbaar in de zorg, maar niet altijd op de juiste plaats, op het juiste tijdstip of in de juiste vorm’, vertelt Rico. ‘Wat zou er kunnen gebeuren als dat wel het geval is? Vanuit die gedachte is 123 Consultatie ontstaan.’
 
‘Het online platform www.123consultatie.nl biedt professionals zoals een huisarts of POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) de mogelijkheid om een psychiater of psycholoog te consulteren voor diagnostiek, medicatie of gewoon over een vraag waar de patiënt het beste op zijn plek is’, vertelt Rico. ‘123 Consultatie brengt professionals met elkaar in contact via een platform of app. Dat doen we in de basis door drie functies: elkaar vinden, met elkaar samenwerken en het proces ondersteunen. Het is een vorm van netwerkzorg waarin zorgprofessionals met elkaar in verbinding staan om de beste en meest passende zorg te leveren. Met 123 Consultatie krijgen zorgprofessionals direct toegang tot expertise over bijvoorbeeld diagnostiek, medicatie, de behandeling van een patiënt of over een verwijzing. Maar je kunt er ook terecht voor extra kennis over een specifiek vraagstuk en je kunt zonder veel moeite een expert inschakelen.‘
 
Wat is de aanleiding geweest om het platform te bouwen en wat is het doel van het platform?
Rico: ‘We merkten als instelling al enige tijd dat de contacten met huisartsen en POH’s beter konden. Een huisarts belde voor een consultatie, maar kreeg dan de receptie of het secretariaat aan de lijn. Die moest vervolgens vragen om wat voor vraag het ging en daar een professional met de juiste kennis aan koppelen. En als bijvoorbeeld de psychiater dan terugbelde, dan was de huisarts juist even niet beschikbaar. Daar was iedereen veel tijd mee kwijt. En dat terwijl een consultatie vaak maar 10 minuten hoeft te duren. Een volgende keer keek die huisarts dus wel uit om nog eens te bellen. We vonden dat dit beter kon en moest.’ 
 
‘In 2017 begonnen we met een eerste digitaal platform om met dit concept te experimenteren’, vervolgt Rico. ‘We zagen al vrij snel dat dit effect sorteerde: door veel onnodige handelingen te digitaliseren maakten we consultatie makkelijker en zagen we de samenwerking verbeteren. Na drie jaar wilden we een volgende stap maken met het platform waarbij we uitkwamen bij Adapcare als partner.’
 
Hoe is het platform tot stand gekomen?
‘In de afgelopen drie jaar hadden wel al veel ervaring opgedaan met gebruikers en hoe zij onderling samenwerkten’, aldus Rico. ‘Met het platform wilden we toe naar een volgende stap: de interactie tussen professionals nog meer bevorderen door de juiste techniek. Tegelijkertijd wilden we hen ook meer ontzorgen door meer onnodige taken te digitaliseren. In het afgelopen half jaar hebben we intensief samengewerkt met Adapcare en gebruikers om tot een nieuwe versie van het platform te komen.‘
 
Hoe werkt het platform precies? 
Rico: ‘Het platform werkt in de basis altijd vanuit drie functies: elkaar zoeken en vinden, met elkaar samenwerken en ondersteunen. Als consultatievrager, log je voor de eerste keer in en vul je je profiel in zodat consultatiegevers je kunnen vinden. Ook als consultatiegever vul je, nadat je de eerste keer bent ingelogd, eerst je profiel in. Consultatievragers kunnen je dan vinden in hun netwerk via jouw profiel. Je kan bijvoorbeeld aangeven waar je werkzaam bent, welk expertise je hebt, en via welke media en op welke tijdstip je beschikbaar bent. Wie op het platform binnenkomt, ziet direct een sociale kaart van alle professionals met die informatie. 
 
Vervolgens heb je de mogelijkheid om vragen te stellen en samen te werken via chat, skype, e-mail, telefoon of andere media. Als laatste ondersteunt het platform dossiervorming en faciliteert het platform automatisch de facturatie en declaratie tussen partijen. Met name dat laatste onderschatten we niet: doordat we veel administratieve handelingen wegnemen, ontstaat er ruimte bij professionals om zich te richten op de zorg en het samenwerken. 
 
Wat het platform uniek maakt is dat zowel de consultatievrager als consultatiegever zelf in de lead zijn in de wijze waarop zij willen samenwerken. Het platform ondersteunt hen daarbij door de verbinding te leggen.’
 
Wie kunnen er allemaal gebruik van maken?
‘123 Consultatie is door Vincent van Gogh en Adapcare ontwikkeld, maar het is een open platform, zoals bijvoorbeeld LinkedIn dat ook is’, aldus Rico. ‘Het staat voor iedereen open om deel te nemen. Dat is juist ook de kracht van het platform: hoe meer expertise erop beschikbaar is, des te makkelijker wordt het voor iedereen om de juiste kennis in te zetten op de juiste plek. 
Na de ggz breiden we binnenkort uit naar het sociaal domein, zoals de WMO en de jeugdzorg. Daarna staan ook andere sectoren op de planning. Maar we nodigen ook zorginstellingen uit om met ons te kijken naar andere expertise- en toepassingsgebieden.’ 
 
Wat heeft het platform tot nu toe opgeleverd? Kun je daar een voorbeeld van noemen?
‘We hanteren als motto dat we de moeite die samenwerking kost willen reduceren terwijl we de waarde rondom samenwerking en consultatie willen verhogen. In die opzet slagen we nu al uitstekend: de samenwerking verbetert en er is veel minder frustratie over de handelingen en administratie. Misschien nog belangrijker is dat verwijzingen veranderen: we zien nu minder onnodige verwijzingen en deze verwijzingen zijn van betere kwaliteit. En we zien dat er nieuwe gesprekken gevoerd worden: over wat je als professional in jouw deel van de keten nodig hebt om tot een goede afweging te komen. Daar zijn we heel blij mee.’ 
 
Hoe ziet de ideale toekomst eruit met 123 Consultatie?
‘De inzet van het nieuwe platform 123 Consultatie is een grote stap vooruit voor alle partijen. Maar we zijn zeker nog niet tevreden. We denken dat dit pas het begin is van alle ontwikkelingen op dit gebied. Zo zijn we bezig met de volgende mogelijkheden: 
  • Een volgende stap is om consultatie tussen groepen professionals tegelijkertijd mogelijk te maken zodat er bij een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven samengewerkt kan worden.
  • Adapcare biedt ons ook de mogelijkheid om meer managementinformatie te genereren. Dat is ontzettend waardevol omdat we daarmee echt zien welke vragen er leven in de keten en tot welke afwegingen dit leidt bij een doorverwijzing. Daarmee kunnen we niet alleen de consultatie beter vormgeven maar kunnen we de ketensamenwerking veel beter in beeld krijgen. Hierdoor leren we pas echt waar de patiënt het beste op zijn plek is.
  • Ook kijken we naar mogelijkheden om veelgestelde vragen automatisch te beantwoorden zonder directe tussenkomst van een professional. Dat kan nu ook omdat we zien welke vragen tot welke consultatie leiden.
  • Last but not least, Adapcare ontwikkelt een app voor 123 Consultatie die naadloos aansluit op het webportaal. Dan wordt het nog eenvoudiger om consultatievragen te stellen en te beantwoorden.'
Meer weten?
 
Over Vincent van Gogh
Vincent van Gogh is een organisatie voor specialistische ggz in Zuid Nederland met een behandelaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met (ernstige) psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Herstel is haalbaar, dat is hun visie. Ze werken samen met partners in het netwerk aan nieuwe perspectieven voor de toekomst binnen de ggz, met als thema: ‘Gewoon anders – samen werken aan de beste ggz’. Toegankelijk, dichtbij en persoonsgericht.

Meer weten over 123 Consultatie?

Meer weten?

Laat het me weten