Willem Priem van zorgorganisatie Opella over de overgang naar iWlz 2.0

Per 1 april 2018 wordt iWlz 2.0, de opvolger van iWlz 1.2, van kracht. Het doel van iWlz 2.0 is een afname van de administratieve lasten. Aangezien de overgang naar iWlz 2.0 ingrijpend is, is er gekozen voor een ‘big-bang scenario’, waarbij alle zorgaanbieders in Nederland alle WLZ-indicaties opnieuw toegewezen krijgen. Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat er te lang twee standaarden naast elkaar zouden bestaan. 

Ingrijpende verandering
De overgang, die zorgaanbieders onder andere meer beweegruimte geeft als het gaat om het berichtenverkeer, heeft de nodige voeten in de aarde. Adapcare heeft de overgang zo veel mogelijk geautomatiseerd in het ECD, zodat klanten zo min mogelijk merken van de administratieve verandering.
 
Hoe ervaart Opella de overgang naar iWlz 2.0?
Wij spraken met Willem Priem, Senior Informatie Adviseur en leidinggevende I&A bij Opella. Volgens Priem is het belangrijk om tijdig in te spelen op de overgang naar iWlz 2.0. ‘Wij zijn aangesloten bij iStandaarden en van daaruit hebben wij diverse bijeenkomsten bijgewoond over de overgang naar iWlz 2.0. Wij kwamen er al snel achter dat er twee opties zijn: afwachten of proactief handelen. Wij hebben gekozen voor het laatste, zodat wij tijdig onze afdelingen konden betrekken bij de verandering. Zo voorkomen wij gebroken paden in het berichtenverkeer, die zouden ontstaan als de overgang naar de nieuwe iWLz-versie verkeerd gepland zou zijn.‘
 
Ook Adapcare heeft, als leverancier van het ECD, een belangrijke rol gespeeld bij de overgang naar iWlz 2.0. Priem: ‘Vorig jaar (en ook dit jaar) behaalde Adapcare als één van de eersten de Groene Vink. Wij wisten daardoor al snel in het proces dat zij technisch de boel op orde hadden, waardoor ook wij van start konden gaan met de voorbereidingen. Via instructiebijeenkomsten hebben zij ons vervolgens verder klaargestoomd om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.  Voor ons was het een groot pluspunt dat Adapcare veel zaken heeft geautomatiseerd. Zo hoeven wij beduidend minder zaken handmatig af te sluiten omdat dit bij het inlezen van de nieuwe toewijzingen automatisch wordt gedaan. Dit scheelt bij Opella erg veel werk. Zeker omdat iWlz 2.0 volgens het big-bang scenario wordt ingevoerd en er geen gefaseerde overgang plaatsvindt. Uit ervaring weet ik dat lang niet iedereen de zaken zodanig op orde heeft als Adapcare.’
 
Op de vraag wat Priem zou willen meegeven aan andere organisaties zegt hij het volgende: ‘Ik denk dat het belangrijk is om als zorgorganisatie een dergelijke overgang snel, proactief en projectmatig op te pakken. Dat zorgt ervoor dat de overgang eenvoudiger te coördineren is. Met Adapcare hebben we een partner die de zaak op technisch vlak goed geregeld heeft, waardoor de administratie zo beperkt mogelijk blijft. Dat is belangrijk, want zo kun je als zorgorganisatie bezig zijn met de kern; focus op de zorg voor de cliënt.’ 
 
Een interview met Willem Priem, Senior Informatie Adviseur en leidinggevende I&A bij Opella.

Wat houdt iWlz 2.0 in?

Momenteel moet er per cliënt specifiek worden aangegeven welke zorg geleverd wordt en om hoeveel uur het gaat. Als hier een wijziging op plaatsvindt, moet dit allemaal via beveiligd berichtenverkeer gecommuniceerd worden naar andere betrokken partijen. Sinds 1 april, nu iWlz 2.0 van kracht is, is minder berichtenverkeer nodig omdat een zorgaanbieder een percentage van het Zorgzwaartepakket (ZZP) toegewezen krijgt waarbinnen de zorgaanbieder de volledige vrijheid heeft. Wijzigingen in zorgvorm en hoeveelheid hoeven hierdoor niet meer gecommuniceerd te worden zolang het binnen het percentage blijft. Voor grote zorgaanbieders kan het hierbij om duizenden indicatieberichten gaan. Aan de verwerkingen van deze berichten zijn regels en deadlines verbonden die zijn vastgelegd in een landelijk draaiboek.