dinsdag 14 juli 2020

Gegevensuitwisseling straks wettelijk verplicht

De focus van zorgorganisaties ligt nu nog op het interne systeemlandschap, maar de maatschappelijke wens is dat het ECD volledig aansluit op wat er in de regio wordt aangeboden en daarnaast ook integreert met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt. ‘Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling is nodig voor goede kwaliteit van zorg’, aldus voormalig minister Bruins. Elektronische gegevensuitwisseling op basis van landelijk gestelde standaarden wordt wettelijk verplicht. Het is daarom interessant om nu te profiteren van de regelingen die de overheid aanbiedt.

Een duurzaam informatiestelsel, hoe zit het ook alweer?
Al langere tijd werken we in Nederland aan standaarden voor het delen van informatie in de zorgketen. Met Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) kunnen we een meer uniforme registratie bereiken in onder meer ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties. Daarmee is ook gegevensuitwisseling tussen deze organisaties mogelijk. Minister Bruins gaat het gebruik van ZIB’s en de digitale uitwisseling van gegevens per wet verplicht stellen.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
Uitwisseling tussen de zorginstelling en de burger
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een webportaal of een app voor de burger die zorg ontvangt. Deze omgeving biedt de burger de mogelijkheid om op één plek de dossiers van verschillende zorgaanbieders in te zien. Een PGO is daarom niet specifiek van één zorgaanbieder zoals een cliëntenportaal dit wel is.

De huidige zorgdossiers worden in elke zorgorganisatie apart vastgelegd, dat zal niet veranderen. Wat wel verandert is dat een burger middels een PGO bij verschillende hulpverleners en zorgorganisaties zijn of haar dossier kan ophalen: van diagnoses tot inentingen en van onderzoekuitslagen tot behandelingen. Zo heeft de burger een volledig overzicht van zijn of haar gezondheidsgegevens.

Een PGO dient te voldoen aan de MedMij-standaard. Als een leverancier voldoet aan het Medmij-afsprakenstelsel inclusief alle benodigde veiligheidseisen die door de overheid zijn gesteld, dan pas mag zij het MedMij-label voeren.

Ketenintegratie
Uitwisseling tussen zorginstellingen
Ketenintegratie is één van de belangrijke thema’s in de zorg. Waarom kan een specialist in het ziekenhuis niet het patiëntendossier van de huisarts inzien? Of waarom is het zo dat het ziekenhuis het wijkverpleegkundig dossier niet kan en mag inzien? Dit zijn bestaande problemen waarbij ketenintegratie mogelijk een oplossing biedt. Adapcare heeft inmiddels de verpleegkundige elektronisch overdracht (‘e-Overdracht’) geïmplementeerd in Pluriform Zorg en heeft daarmee een belangrijke eerste stap gezet. Zie ook ‘Primeur CuraMare met digitale overdracht verpleegkundige gegevens’. 

Subsidieregeling
Als zorgorganisatie hoef je niet te wachten op de verplichtingen vanuit de wetgeving, maar kun je nu al beginnen. De subsidieregeling ‘Programma Inzicht’ is beschikbaar gesteld door het ministerie en biedt een zorginstelling de mogelijkheid om hierin voorop te lopen. Deze subsidie ondersteunt het inrichten van de benodigde processen binnen de organisatie en biedt leveranciers van ECD’s de benodigde middelen om aanpassingen te financieren.

Programma Inzicht
Het programma InZicht - Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg - is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de care (VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg) én zorgorganisaties in de cure zoals ziekenhuizen en huisartsen.
De regeling loopt tot eind 2022 maar kent een subsidieplafond. Tot nu toe blijkt in de zorg, van ziekenhuis tot wijkverpleging, verpleeghuis, huisartsen, gehandicaptenzorg, dat de noodzakelijke informatie wel wordt vastgelegd, maar zelden wordt gedeeld met de ‘volgende’ zorgverlener in het zorgnetwerk van de cliënt, laat staan met de cliënt zelf.

Dit programma bestaat uit twee modules waaraan een zorgorganisatie kan deelnemen:

  • Module PGO: het ontsluiten van gegevens naar en het werken met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (deze module is een wettelijk verplichte module).
  • Module e-Overdracht: het elektronisch uitwisselen van gegevens in de verpleegkundige overdracht (deze module is nog niet wettelijk verplicht).

Vooroplopen met je zorgorganisatie? Start vandaag!
Adapcare ondersteunt klanten bij het deelnemen aan één van deze regelingen. Wil je meer weten over het Medmij-programma, de aansluiting op PGO’s of ketenintegratie?

Wij helpen je graag verder en ondersteunen bij:

  • Het uitvoeren van een quickscan om te kijken of u in aanmerking komt voor één van deze regelingen
  • De aanvraag van deze regelingen
  • De projectleiding bij implementatie van één van bovenstaande regelingen
  • De implementatie van e-Health oplossingen

Meer weten?

Download de brochure

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten