donderdag 05 oktober 2017

Halen we het maximale uit onze bedrijfsvoering?

Als zorgorganisatie registreren we veel. We hebben de rapportages over de harde kwantitatieve cijfers van zorgproductie en omzet vaak goed geregeld. Maar, welke indicatoren zijn relevant als we willen sturen op de kwaliteit van de geleverde zorg?  
  
Op 14 september kwamen 20 zorgbestuurders, beslissers en adviseurs bij elkaar tijdens de jaarlijkse ronde tafel sessie van Adapcare. Keynote speaker Herman Hellemans van Advisaris ging de dialoog aan met de groep.
 
De sessie leverde een aantal interessante inzichten op:
  • Meetbaar en merkbaar gaan hand in hand samen. Meet de kwaliteit van zorg, maar loop ook rond op de werkvloer om op te snuiven hoe het gaat.
  • Begin met een beperkte set van kwaliteitsindicatoren die echt betekenis hebben voor de raad van toezicht, de directie en de zorg. Breid dan stap voor stap uit.
  • Kwaliteitsindicatoren gaan een belangrijke rol spelen in de contractering met zorgkantoren, gemeentes en verzekeraars. Weet wie je cliënten zijn.
  • Voor kwantitatieve indicatoren zijn ICT-leveranciers betrokken bij het lijnmanagement, voor kwalitatieve indicatoren is dat vaak nog minder het geval. Doe het wel.
  • Maak het eerste kwaliteitsdashboard in bijvoorbeeld Excel. Experimenteer, maar los het daarna wel structureel op in de informatievoorziening.
  • Een kwaliteitsdashboard moet laagdrempelig aangeboden worden, de meeste gebruikers gaan niet zelf actief op zoek naar managementinformatie.
  • Eis van je ICT-leverancier dat deze alle data en het databaseschema openstelt voor applicatiebeheer. Zonder transparantie geen goede dashboards.
  • Maak de omslag van vrije tekst naar gestructureerde gegevens (MIC, vrijheidsbeperkingen, doelmetingen, enzovoort). Dat is essentieel voor kwalitatieve indicatoren.
  • Betrek het lijnmanagement, applicatiebeheer en de leverancier. Alleen gaat sneller maar samen kom je verder!
Met als belangrijkste conclusie dat we heel veel registreren, maar veel meer uit een ECD kunnen halen dan dat we nu doen.