maandag 20 januari 2020

Het Elektronisch Talent Dossier

Talent is een bijzondere zorgorganisatie, die zich richt op de talenten van kinderen en (jong)volwassenen. Sinds kort werken ze met Pluriform Zorg. Zij noemen het ECD een ‘ETD’, een Elektronisch ‘Talenten’ Dossier. Beleidsmedewerker Sanne Berghmans vertelt ons er meer over.
 
Op welke doelgroepen richten jullie je? Met welke zorgbehoeften? 
‘We bieden begeleiding aan kinderen, (jong)volwassene en gezin, zowel groepsbegeleiding, individuele begeleiding, woonbegeleiding als logeren. We richten ons op de talenten van kinderen en (jong)volwassenen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Om deze reden spreken wij niet van cliënten maar van talenten,’ vertelt Sanne Berghmans, beleidsmedewerker bij de zorgorganisatie. 
 
Wat maakt jullie organisatie uniek in jullie aanpak? En hoe gaat dat in zijn werk?
‘We onderscheiden ons door een oplossingsgericht aanbod. Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waardering aan het talent, focust op oplossingen en minder op problemen, schept optimisme, hoop en een positief toekomstperspectief voor het talent en zijn/haar omgeving,’ aldus Sanne.
 
‘Samen met het talent en ouders, opvoeders, familieleden en kennissen zoeken wij naar oplossingen voor problemen en hulpvragen. De nadruk ligt bij ons op een respectvolle benadering en het benutten van mogelijkheden en hulpbronnen. Wij helpen het talent door concreet haalbare en werkbare doelen te verwezenlijken aan de hand van een opgesteld plan van aanpak. Tegelijkertijd werken wij continu aan het verbeteren van de sociale vaardigheden en het vergroten van de ik-sterkte, door actief samen aan de slag te gaan met gezamenlijke en individuele doelen zoals, samenwerken, uitdagingen aangaan, omgaan met regels en structuren, weerbaarheid, gedragsregels, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.’
 
Wat betekent het ECD daarin?
‘Zorg op maat bieden en tegelijkertijd uitvoering geven aan de contracten, regels en afspraken met 25 gemeentes en zorgkantoren is een hele uitdaging. Dit uiteraard ook nog naast de reguliere wetgeving en richtlijnen vanuit de Jeugdzorg, WMO, WLZ en de daarbij horende brancheorganisaties. Probeer dit maar eens te doen zonder je authenticiteit te verliezen’, aldus Sanne. ‘Zorg is mensenwerk, maar nieuwe zorgwetgeving verlangt meer focus op verslaglegging. Om te voorkomen dat deze verslaglegging ten koste van persoonlijke zorgaandacht gaat, hebben we voor Pluriform Zorg gekozen. Samen met Sarah Nieuwendijk, Andre Nijsten en Celina Andriën vertegenwoordigen we het projectteam en bewaken we de voortgang van de implementatie van het ETD (Elektronisch Talent Dossier).’
 
‘Onze oude systemen dreigden in deze ontwikkeling achterop te raken en wij groeiden als organisatie. Onze doelstelling in de zoektocht naar een nieuw ETD was optimale zorgbegeleiding bieden op het hoogste kwaliteitsniveau en een efficiënter en inzichtelijker systeem voor onze medewerkers.’
 
Hoe verliep dit selectieproces? 
‘Met bestuur, management en afgevaardigden hebben we in kaart gebracht wat de vraag vanuit alle disciplines van de organisatie was, ‘vervolgt Sanne. ‘Niet alleen de ondersteuning bij de uitvoering van de zorg, maar ook de administratie moest in het systeem worden geborgd. Pluriform Zorg kan dat aan en geeft van uitvoer tot controle een duidelijk overzicht. Daarnaast worden landelijke wijzigingen in beleidsregels of wetgeving automatisch gewijzigd. Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van ons vorige systeem. Tot slot is de beschikbaarheid van betere sturingsinformatie en managementinformatie een plus voor onze organisatie.’
 
Wat zijn de eerste ervaringen met Pluriform Zorg?
Sanne: ‘De zorgmedewerkers zijn enthousiast en zien de meerwaarde van het nieuwe systeem in. Ze worden nu echt ondersteund bij de uitvoering van de begeleiding waardoor zij zich kunnen focussen op hetgeen echt belangrijk is: het verlenen van de best mogelijke oplossingsgerichte zorg.
 
Het is echter een hele omslag. Het gaat niet alleen om werken in een nieuw systeem, er zijn ook nieuwe processen waar men aan moet wennen. Het kost even tijd en inspanning om de dossiers allemaal te vullen, maar eenmaal gevuld winnen we tijd door de automatiseringsslag die met Pluriform Zorg wordt gemaakt. De zorgmedewerkers worden door het ETD begeleid bij het schrijven van een begeleidingsplan. Daarnaast hebben onze begeleiders per domein, doel en actie inzicht in rapportages. Teamleden hebben bovendien altijd toegang tot waardevolle informatie zoals de gemaakte afspraken en doelen. Naar buiten toe verwachten zorgkantoren en overheid een duurzaam, snel en beheersbaar systeem dat eeuwig jong blijft. Naar gemeentes kunnen we nu heel eenvoudig (spiegel)informatie leveren.’
 
Volgende stap, het Talentportaal?
‘Ja, nadat het ETD volledig is geïmplementeerd gaan we het Talentportaal implementeren. Via een eigen inlog kunnen talenten en vertegenwoordigers inloggen op hun eigen persoonlijke talentpagina. Op deze pagina kun je dan online contact leggen met je begeleider, je planning en foto’s bekijken en je begeleidingsplan en gemaakte afspraken raadplegen. Voor nu nog even toekomstmuziek, maar het biedt een mooi perspectief.’
 
 

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten