vrijdag 21 februari 2020

Huis ter Leede kiest voor Adapcare

Woonzorgorganisatie Huis ter Leede heeft gekozen voor ons ECD, Pluriform Zorg. We spraken Hendrik Jan Griffioen, Hoofd Economisch Administratieve Dienst (HEAD) en communicatieadviseur Iris Stekelenburg over hun kijk op zorg en het selectietraject.

Kunt u iets vertellen over jullie visie op zorg?
‘Onze bewoners en cliënten kunnen vertrouwen op menselijkheid, veiligheid, respect, goede zorg en professionaliteit,’ vertelt Iris. ‘Hun welbevinden staat voorop. Zij zijn zelfstandig waar het kan en krijgen onze zorg waar het moet. Wij verdiepen ons in hun levensverhaal en proberen de zorg daar zoveel mogelijk op af te stemmen. Zo bieden wij persoonsgerichte zorg. Wat vond iemand vroeger leuk om te doen en geldt dat nu nog? Zo ja, hoe kunnen we dat realiseren?’

Kunt u een voorbeeld noemen van een zorgproject dat bijdraagt aan een betere zorg?
‘Bewegingsgerichte zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben wij een full time beweegcoach aangesteld: Ageeth Vrolijks. Zij stimuleert en begeleidt de wandelgroep bijvoorbeeld. Elke woensdag lopen 30 bewoners, familie, personeel, vrijwilligers én buurtbewoners een half uurtje heerlijk buiten. Zij richt zich ook op valpreventie, bewegen aan tafel en individuele begeleiding. Ook hebben we een fietslabyrint. Het is een soort hometrainer waarmee je door een gekozen landschap fietst dat op een beeldscherm verschijnt en meebeweegt, bijvoorbeeld de buurt waar iemand gewoond heeft. Dit kan ook vanuit de rolstoel.’

Jullie hebben onlangs gekozen voor ons ECD, Pluriform Zorg. Waar komen jullie vandaan?
‘Het vervangen van ons ECD maakte deel uit van een groter geheel,’ vertelt Hendrik Jan. ‘We constateerden dat er veel verschillende applicaties naast elkaar liepen die elk een deelproces ondersteunden, maar integratie en interactie ontbraken. Daardoor werd bijvoorbeeld het ontsluiten van managementinformatie lastig. Ook liet de basisinfrastructuur en de wijze van opslaan en het raadplegen van bestanden te wensen over. Daarom hebben wij halverwege 2019 een automatiseringsplan opgesteld voor het heroverwegen van alle softwareapplicaties, het ontwikkelen van digitale werkplekken en het herzien van de serveromgeving. Met als eindresultaat minder applicaties, voldoende integratie en interactie tussen applicaties en digitale werkplekken.’


Kunt u iets vertellen over de aanpak van het selectietraject?
‘Voor de uitvoering van dit automatiseringsplan zijn we gestart met de evaluatie van het ECD, ‘vervolgt Hendrik Jan. ‘De uitkomst: het ECD was onvoldoende gebruiksvriendelijk, sloot onvoldoende aan bij onze werkprocessen en het ontsluiten van informatie was lastig. Naast deze uitkomsten waren er sterke twijfels in welke mate het ECD voldoende zou worden doorontwikkeld door de toenmalige leverancier. Daarom hebben we besloten het ECD te vervangen.’

‘Het belangrijkste uitgangspunt bij de selectie van het nieuwe ECD was de aansluiting op de wensen van gebruikers. Zij hebben dan ook invloed gehad op de keuze. De projectleiding heeft een voorselectie gedaan aan de hand van leveranciersgesprekken. Vervolgens is vanuit de medewerkers een projectgroep samengesteld. Zij hebben van verschillende leveranciers een demo ontvangen en konden zo de werking van verschillende applicaties goed beoordelen.’

Waarom hebben jullie uiteindelijk gekozen voor Pluriform Zorg?
‘De gebruikersgroep heeft uiteindelijk het advies uitgebracht om te kiezen voor Pluriform Zorg, ‘aldus Hendrik Jan. ‘De belangrijkste redenen hiervoor waren de gebruiksvriendelijkheid, de potentie voor de toekomst en omdat Pluriform Zorg meerdere processen kan ondersteunen.

Wij hebben vervolgens een implementatiedocument opgesteld waarin de scope en een aantal uitgangspunten is opgenomen. De implementatie is uitgevoerd met de gebruikersgroep en de consultants van Adapcare. De gebruikersgroep had veel vrijheid voor het nemen van inrichtingsbesluiten, waardoor er een inrichting van de applicatie tot stand is gekomen die nauw aansluit bij onze gangbare werkwijze.

Hendrik Jan tot slot: ‘Het ECD ondersteunt onze verschillende zorgdisciplines met de bijbehorende functionaliteit. Zodra de implementatie volledig is afgerond, gaan we met de gebruikersgroep inventariseren hoe we Pluriform Zorg verder optimaal kunnen benutten.’

Huis ter Leede is een zelfstandige, protestants-christelijke woonzorgorganisatie in Leerdam. Ze biedt wijkverpleging in de naastgelegen flats, maar ook in de wijde omgeving. Van Gorcum tot Geldermalsen. Ook biedt ze huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, individuele begeleiding, alarmering en maaltijdvoorzieningen. Veel bewoners, cliënten en medewerkers kiezen juist voor Huis ter Leede vanwege het kleinschalige karakter, de korte lijnen, liefdevolle zorg, betrokkenheid en identiteit. 

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten