dinsdag 23 mei 2023

In gesprek met: Paul van Zagten

Maak kennis met Paul van Zagten, productmanager bij Adapcare. Paul heeft ruime ervaring in de zorg-ICT. Zo werkte hij eerder als productmanager bij onder andere Philips.  

"Ik zoek met name de plek op tussen functionaliteit, techniek en zorgprocessen. Ik heb veel plezier in het inspireren van klanten door de nut en noodzaak van onze software duidelijk te maken”, aldus Paul.  

We gingen met hem in gesprek over zijn rol als productmanager, ontwikkelingen in de zorg-ICT en de kracht van Pluriform Zorg en de app Anne. 

 

'Ik zoek met name de plek op tussen functionaliteit, techniek en zorgprocessen. Ik heb veel plezier in het inspireren van klanten door de nut en noodzaak van onze software duidelijk te maken'

 

Hoi Paul, kun je kort vertellen wat jouw rol is bij Adapcare? 

Als productmanager ben ik verantwoordelijk voor de productpositionering van Adapcare. Ik richt me op vraagstukken als:  

Hoe kunnen we onze software optimaliseren? Hoe zien Pluriform Zorg en de app Anne er over een paar jaar uit? Welke dienstverlening hoort daarbij?  

Maar ook: 

Hoe moet nieuwe wet- en regelgeving worden opgenomen in onze software en welke diensten kunnen we onze klanten aanbieden?  

 

'We stevenen af op een zorginfarct, door een combinatie van vergrijzing onder burgers en vergrijzing onder zorgpersoneel. Zorgtechnologie kan onderdeel zijn van de oplossing om dit zorginfarct te voorkomen'

 

Welke ontwikkelingen zie je nu in de zorg en zorg-ICT en wat betekenen die voor ons product en onze dienstverlening? 

We stevenen af op een zorginfarct, door een combinatie van vergrijzing onder burgers en vergrijzing onder zorgpersoneel. We zien dat de zorgvraag steeds complexer wordt. Mensen worden ouder en krijgen vaker te maken met verschillende (chronische) aandoeningen. 

Zorgtechnologie kan onderdeel zijn van de oplossing om dit zorginfarct te voorkomen. Een belangrijke rol hierin speelt elektronische gegevensuitwisseling en het gebruik van eHealth-applicaties voor preventieve zorg. eHealth-applicaties kunnen helpen voorkomen dat mensen op een later moment meer intensieve zorg nodig hebben. We integreren bijvoorbeeld met MobileCare om thuiszorgmetingen live in Pluriform Zorg te presenteren, maar ook met domoticacentrales voor monitoring op afstand. En in de GGZ koppelen we met allerlei applicaties voor digitale behandeling. Daarmee beperken we wachttijden en verkleinen we de kans dat de problematiek van cliënten verder toeneemt voordat ze een behandelaar kunnen spreken. 

Een positieve ontwikkeling is dat organisaties in de zorg steeds meer willen samenwerken. Het besef is er dat een focus op de eigen organisatie leidt tot suboptimalisatie. Als de zorg gecentreerd wordt rondom de cliënt, dan zijn er uiteindelijk minder mensen nodig voor een beter resultaat. Dit vraagt wel om goede informatiedeling, een belangrijk speerpunt binnen het integraal zorgakkoord. Met Pluriform Zorg en de app Anne geeft Adapcare ook invulling aan deze thema’s. 

Al met al een boeiende tijd met veel uitdagingen voor onze klanten en leveranciers. 

 

'Een positieve ontwikkeling is dat organisaties in de zorg steeds meer willen samenwerken. Het besef is er dat een focus op de eigen organisatie leidt tot suboptimalisatie'

 

Wat is de kracht van Adapcare en haar software? 

Allereerst de gebruiksvriendelijkheid en de goede procesondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de metrolijn in Pluriform Zorg die de klantreis inzichtelijk maakt en zorgprofessionals op een methodische wijze door het zorgproces leidt. Ook onderscheidt Adapcare zich in het snel kunnen aanpassen van Pluriform Zorg op de marktvraag.   

 

 

Benieuwd naar de laatste productontwikkelingen van Pluriform Zorg en de app Anne? Bezoek ons tijdens Zorg & ICT op 13, 14 en 15 juni in de Jaarbeurs. Ook Paul is aanwezig om je meer te vertellen over onze nieuwste ontwikkelingen.