dinsdag 13 december 2022

In gesprek met Rob van der Loo

Afgelopen jaar is Rob van der Loo gestart als Business Developer bij Adapcare. We spraken hem over de laatste ontwikkelingen in de GGZ-markt en de redenen waarom het ECD Pluriform Zorg en de app Anne goed aansluiten op de wensen van GGZ-organisaties.   

Dit jaar ben je gestart als Business Developer bij Adapcare. Hoe bevalt het? 

Ik heb veel plezier in m'n werk en maak onderdeel uit van een erg leuk team. Uiteraard was het de eerste maanden wennen omdat ik altijd binnen de zakelijke dienstverlening heb gewerkt. Daar is sprake van een andere dynamiek.   

Kun je kort vertellen wat jouw rol is binnen Adapcare? 

Business Development. Inmiddels hebben we een goede propositie voor de GGZ-markt ontwikkeld met een aantal mooie klanten zoals GGZ Rivierduinen en Mondriaan. Het doel is om ervoor te zorgen dat Adapcare één van de leidende partijen wordt in deze markt en dat we nog meer GGZ-organisaties aansluiten op Pluriform Zorg en de App Anne. En dat we deze excellent bedienen met de totale Adapcare organisatie.   

Welke ontwikkelingen zie je momenteel in de GGZ-markt? 

De GGZ-markt kent veel verschillende soorten organisatie: van heel klein tot heel groot. Onze klanten in deze markt zijn grote professionele organisaties met allerlei disciplines: van (ambulant) behandelaar tot informatiemanager, security officer en IT Manager. Dit betekent dat klanten en prospects ook echt iets verwachten van Adapcare. Het is noodzakelijk dat wij hun kunnen adviseren ten aanzien van allerlei onderwerpen.   

Onderwerpen die spelen binnen GGZ-instellingen zijn: 

  • Verschuiving van kliniek naar ambulante zorg   
  • Cliënt heeft toegang tot dossier en daarmee regie over de behandeling   
  • Doorlopende processen en integrale aanpak binnen de organisatie  
  • Toepassen van technologie zoals apps en beeldbellen  

Dit hebben we tijdens een groot aantal gesprekken met prospects en klanten, samen met het productmanagement van Adapcare, gevalideerd.   

Wat maakt Pluriform Zorg en App Anne juist zo geschikt voor GGZ-organisaties?  

Een aantal zaken:  

  • Samenwerken met en voor de cliënt wordt eenvoudiger  
  • Integraal dossier door multidisciplinaire samenwerking 
  • Slimme software signaleert, filtert en attendeert de professional op uit te voeren acties 
  • Branche-specifieke invulling voor de GGZ (o.a. met specifieke functionaliteit voor het zorgprestatiemodel, de Wvggz, FACT/HIC en acute zorg) 

Maar vooral de kennis en kunde van onze organisatie.  

Wat zijn je plannen voor het komende jaar? 

Heel veel, maar dat past niet in een jaar. Ik vind het belangrijk om veel gesprekken te voeren met onze klanten en prospects op allerlei niveaus (strategisch, tactisch, operationeel). Ik merk dat we daar nog in kunnen verbeteren, zodat de markt weet wat onze visie en strategie is en hoe deze zich vertaalt naar goede oplossingen voor de GGZ.