dinsdag 14 april 2020

[Ont]regel de Zorg, waar staan we?

Zorgverleners besteden te veel tijd aan administratie. Tijd die niet kan worden besteed aan de cliënt. Het ministerie van VWS heeft samen met de zorgsector in 2018 het programma [Ont]Regel de Zorg opgesteld met als doel minder regeldruk voor zorgverleners. Dit houdt in, het gezamenlijk schrappen van onnodige regels en het stimuleren en ondersteunen van zorgorganisaties om hiermee aan de slag te gaan. Waar staan we nu? 
 
Wat houdt het actieplan [Ont]Regel de Zorg precies in?
Het actieplan [Ont]Regel de Zorg  geeft een overzicht van 155 concrete actiepunten (https://www.ordz.nl/). Deze actiepunten zijn verdeeld over tien sectoren: curatieve GGZ, paramedische zorg, huisartsen, wijkverpleging, farmacie, verpleeghuizen, sociaal domein, gehandicaptenzorg, patiënt/ cliënt en medisch specialistische zorg. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, gemeenten, beroepsverenigingen en andere betrokken partijen werken met elkaar samen om de actiepunten te realiseren. 
 
Waar heeft het actieplan [Ont]Regel de Zorg tot nu toe tot geleid? 
We noemen een aantal behaalde actiepunten:
 
Wijkverpleging 
Binnen het programma [Ont]Regel de Zorg is door wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS gewerkt aan het actieplan wijkverpleging. 10 van de 12 actiepunten zijn inmiddels behaald, zoals het schrappen van de minutenregistratie, het schrappen van de verplichting om bij elke wijziging van het zorgplan opnieuw een handtekening van de cliënt nodig te hebben en het schrappen van de verplichting om elk half jaar de zorg te evalueren.
 
Gehandicaptenzorg
Door de gehandicaptenzorg zijn er 18 actiepunten opgesteld. Eén van die actiepunten is het vereenvoudigen van de mondzorg in de Wlz. Tot 2017 werd in het proces van aanvragen, machtigen en declareren van mondzorgbehandelingen gebruik gemaakt van papieren, formulieren en kopieën. Dit was omslachtig en arbeidsintensief. Inmiddels worden alle aanvragen, machtigingen en declaraties voor mondzorg digitaal verwerkt.
 
Jeugdzorg
Jeugdprofessionals, aanbieders en gemeenten hebben tijdens regelschrapsessies aangegeven dat ze veel last hebben van tijdschrijven. Professionals moeten per uur of in minuten aangeven welke handelingen of interventies ze hebben verricht. Om te stoppen met het tijdschrijven is op 12 maart 2020 een onderhandelingsakkoord bereikt waarin staat dat tijdschrijven geen onderdeel meer uitmaakt van de verantwoordingsprocessen in de Jeugdzorg.  
 
Paramedici
Vanuit de paramedische zorg zijn er tien concrete acties opgesteld om de administratieve lasten van paramedici te verlichten.  Zo wordt de informatie over de verwijzingen die paramedici in hun dossier moeten vastleggen geminimaliseerd en zetten zorgverzekeraars in op het verkorten van de termijn voor materiële controles.
 
Huisartsen
De paarse krokodil is een ludieke actie die vanuit de huisartsen is begonnen. Ze plaatsen een stempel met een paarse krokodil op nutteloze formulieren om zo de bureaucratische regels in de zorg bloot te leggen. Wanneer een arts een document moet opsturen dat ze beschouwen als onnodig, dan krijgt het formulier een stempel met de paarse krokodil.
 
Een voorbeeld uit de praktijk
‘Wat gebeurt er als we ons niet vasthouden aan regels, afvinklijstjes en formulieren?’ Dat was de vraag die verzorgende IG Esther Jong-Van Wilsum bij Stichting Ouderenzorg Wilgaerden zichzelf stelde toen ze merkte dat haar werk steeds meer belemmerd werd door al die regels. Ze besloot actie te ondernemen en het zelf te ervaren, met als doel om de ouderenzorg weer persoonlijk en menselijk te maken.
‘Wat gebeurt er als we ons niet vasthouden aan regels, afvinklijstjes en formulieren? Als we de douchelijst afschaffen? Als een advocaatje wordt toegevoegd aan het assortiment slaapmutsjes? Als bewoners ‘s ochtends hun eetwensen voor ’s avonds doorgeven? Met dit soort vragen zijn we gaan experimenteren,’ aldus Esther. ‘De praktijk wijst uit dat het loslaten vooral veel oplevert. Niet alleen voelen bewoners zich meer gehoord en gezien als ze meer autonomie en keuzevrijheid krijgen, het maakt ons werk ook een stuk uitdagender. Door in oplossingen te denken. Als meerdere bewoners ’s avonds willen douchen, dan roosteren we het personeel anders in. Als er ’s avonds meer zorg nodig is, dan plannen we in de avond een collega extra in en in de ochtend een verzorgende minder. Je kijkt wat er nodig is aan zorg, samen met je team.’
 
Wat kan Pluriform Zorg betekenen in het verminderen van de regeldruk?
Het verbeteren van de administratieve last en eenvoudiger maken van ons ECD, Pluriform Zorg, heeft ook bij Adapcare steeds de aandacht. We noemen een paar aanpassingen die we recent hebben doorgevoerd:
  • Mogelijkheid voor een mondeling akkoord op het zorgplan als alternatief voor een handtekening.
  • Toepassen van zorginformatiebouwstenen (ZIBs) voor een efficiënte elektronische verpleegkundige overdracht (eOverdracht).
  • Verantwoording van de geleverde zorg direct vanuit de agenda (planning is realisatie), met Pluriform Zorg en de app Anne.
  • Het Pluriform Cliëntportaal toont niet alleen het dossier van de cliënt maar biedt de cliënt ook de mogelijkheid om meer de regie te nemen in het zorg- en behandelproces.
Regeldrukvermindering zal voorlopig op de politieke agenda blijven staan én ook op die van ons. Zo willen we bijdragen aan meer tijd voor zorg en meer werkplezier.
 

Meer weten?

Laat het me weten