maandag 05 oktober 2020

Planbord huishoudelijke verzorging (HVZ)

Veel zorgorganisaties bieden huishoudelijke zorg als dienst naast de reguliere zorg aan. Maar hoe organiseer je beide typen zorg naast elkaar? Door in ieder geval de planning van de reguliere zorg en de huishoudelijke zorg onder te brengen in één systeem. Hierdoor houd je grip op de totale planning rondom de cliënt. 
Ook onze klant Huis ter Leede, een woonzorgorganisatie in Leerdam biedt huishoudelijke zorg naast de reguliere zorg aan. Ze maken sinds kort gebruik van het planbord HVZ (huishoudelijke verzorging) in Pluriform Zorg. We spreken planner Ilona Burggraaf over de ervaringen met het planbord.
 
Planning huishoudelijke en reguliere zorg 
Ilona: ‘Wij bieden onze bewoners en cliënten vanuit Huis ter Leede persoonlijke en huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, verblijf en verpleging. De huishoudelijke zorg is een specifiek onderdeel binnen onze zorgorganisatie met een eigen manier van plannen. Vanuit Huis ter Leede leveren wij bij ruim vierhonderd cliënten huishoudelijke zorg. Wij plannen dit met meerdere planners vanuit twee teams die gezamenlijk ongeveer vijfenzeventig medewerkers hebben. Dit vraagt om een overzichtelijk planningssysteem dat deze aantallen en een stukje flexibiliteit aankan.' 
 
'Daar waar in de reguliere zorg de dienst van het team het startpunt is voor de planning, is voor de HVZ-planner de medewerker het startpunt voor de planning. Wanneer alle afspraken in één systeem zijn gekoppeld aan de cliënt, heb je meer overzicht en kun je indien nodig de diverse zorgafspraken beter op elkaar afstemmen.’ 
 
Van losse documenten naar één integraal systeem
‘Voordat wij overstapten naar het planbord in Pluriform Zorg, maakten we gebruik van planoverzichten in Word en Excel-bestanden,' vervolgt Ilona. We hielden de mutaties van de cliëntafspraken en de gegevens van de medewerker in twee aparte documenten bij. Dit werkte heel omslachtig en niet efficiënt.
 
We werken nog niet lang met het HVZ planbord, maar ik ben er erg enthousiast over. De nieuwe werkwijze is al heel ‘eigen’ aan het worden. Sinds we ermee werken ervaren we een aantal voordelen:
  • Een groot voordeel van het planbord in Pluriform Zorg is het gemak van het plannen en verplaatsen van een afspraak vanuit één overzicht. Door bijvoorbeeld de afspraak te slepen, zie je direct de afspraak verspringen van de ene naar de andere medewerker zonder dat je op verschillende plekken wijzigingen moet doorvoeren. Daardoor voorkomen we dubbele invoer en is de foutgevoeligheid afgenomen. Daar hebben we dagelijks profijt van.
  • Een handige functionaliteit in het Planbord HVZ, is dat de contracturen van de medewerkers zijn gekoppeld aan de planning. Wanneer we het aantal uren per medewerker en de contracten goed hebben ingevoerd in het systeem, kunnen we in de toekomst nog efficiënter plannen op basis van beschikbare capaciteit.
  • Werken met het HVZ planbord ervaren onze planners als intuïtief en gebruiksvriendelijk. We hebben nu één overzichtelijk en eenvoudig planbord waarmee iedereen kan werken. Het plannen gaat efficiënter en ik verwacht nog meer tijdswinst naarmate we er langer mee werken.’
Mocht uw organisatie ook gebruik willen maken van deze mogelijkheid binnen Pluriform, neemt u dan contact op met Adapcare. 

Meer weten over HVZ?

Download de Productbrochure Planning