vrijdag 01 februari 2019

PlatformVmZ - een nieuwe kijk op het organiseren van zorg

Platform Verbinden met Zorg (PlatformVmZ) is klant van Adapcare en loopt voorop met een nieuw businessmodel in de zorg. Twee van de oprichters, Sander Duindam en Harry Woldendorp vertellen over het concept en de visie van de organisatie. 
 
Wat is jullie achtergrond en hoe is PlatformVmZ ontstaan?
Sander Duindam: ’Ruim 20 jaar ben ik werkzaam in de zorgsector in de rol van 'vertaler' van bedrijfsprocessen naar ICT oplossingen. De administratieve druk op zorgverleners is steeds groter geworden, waardoor tijd en aandacht voor de zorg onder druk staat. Met Platform Verbinden met Zorg wil ik ervoor zorgen dat de zorgprofessional weer de volledige aandacht kan geven aan het leveren van de zorg.’ 
 
Harry Woldendorp: ‘Sinds 1985 vervul ik diverse managementfuncties in de zorg naast verschillende adviesopdrachten. Ik vind het belangrijk (en leuk) om de positie van cliënten (eigen regie) en professionals (autonomie) te versterken en organisaties zo in te richten dat ze slim werken.‘
‘Vanuit deze achtergrond zijn we in 2016 gestart met PlatformVmZ. Met onze consultancy-achtergrond en kennis van zorgorganisaties, processen, ICT en zorginhoud zijn we in staat om het platform vanuit alle disciplines vorm te geven.’
 
Welke visie ligt aan het Platform ten grondslag?
‘Mensen worden steeds autonomer en zelfredzamer. Het vertrekpunt zou moeten zijn dat je zelf bepaalt wie er bij je aanklopt. Daarnaast geloven we in maximale regie van de cliënt. De cliënt moet zelf de touwtjes in handen krijgen en alles kunnen zien wat de zorgprofessional doet.‘
 
‘Daartegenover heeft de zorgprofessional de wens om zijn rol steeds vrijer en meer vanuit ondernemerschap in te richten. Deze ondernemende manier van werken wordt beperkt wanneer de zorgprofessional in een grotere zorgorganisatie werkt conform de werkwijze van de organisatie. Het aantal zzp’ers zal om die reden toenemen.’
 
‘Vanuit deze ontwikkelingen willen we cliënten en zorgprofessionals ondersteunen. Met PlatformVmZ verbinden we cliënten en zorgprofessionals met zorg. De zorg (de zzp’er, wijkverpleegkundige en de zorgorganisatie) bieden we een virtuele zorgorganisatie met alle infrastructuur en faciliteiten eromheen en toegang tot nieuwe cliënten.  Cliënten bieden we het platform Curae Vitel Balie (https://curaevitelbalie.nl), waar ze een zorgvraag kunnen melden en zelf online kunnen zoeken naar beschikbare zorgverleners in de regio. Hierdoor brengen we vraag en aanbod bij elkaar en ontstaat er een ‘matchingplatform’.‘
 
Hoe ziet de organisatiestructuur eruit en wat is jullie verdienmodel?
‘De infrastructuur tussen de cliënt en de zorgverlener moet goed zijn en daarom zijn we enerzijds een zorginstelling met onder andere een AGB-code. Op deze manier zijn alle praktische zaken goed geregeld en faciliteren we de infrastructuur, waaronder de contracten die we met zorgverzekeraars afsluiten. We worden op die manier ook gezien als een partij die ertoe doet. Als stichting zijn we een zorgverlener, als onderneming bieden we diensten aan zoals de software.’
 
‘Een gebruiker van ons platform betaalt voor de infrastructuur en de dienstverlening. Denk hierbij aan contractafspraken, Actiz-lidmaatschap, juridische dekking, ICT, profiel- en matchingplatform, alle kanalen en de afspraken met hoofdaannemers. Van alle zorg die wordt vergoed (100%), betaal je 10% voor de infrastructuur en dienstverlening, de overige 90% is voor de professional.’
 
Wat biedt het platform voor zzp’ers?
‘Voor (startende) zzp’ers bieden we een online zorgplatform, waarmee de hele zorglogistiek van start van de zorg t/m facturatie volledig wordt ondersteund. Daarnaast helpen we de zzp'er met een signaleringssysteem. Realtime worden signalen getoond - op (zorg)administratief, zorginhoudelijk en juridisch vlak - waar actie op ondernomen moet worden. We ontzorgen de zzp’er op die manier volledig, via een soort van persoonlijke digitale assistent. Op dit moment zijn er ruim 2.000 zzp-profielen in het platform, waarvan elke maand ruim 500 actief. Zzp’ers kunnen daarnaast op drie manieren cliënten in zorg nemen:
 
• eigen cliënten onderbrengen op de contracten van PlatformVmZ;
• cliënten die worden aangeboden via zorginstellingen en zorgverzekeraars waar PlatformVmZ contracten mee heeft;
• nieuwe cliënten vinden via Curae Vitel Balie (https://curaevitelbalie.nl), waar iedereen in Nederland een zorgvraag kan melden en zelf online kan zoeken naar zorgverleners. Wanneer je als zzp’er een profiel hebt aangemaakt bij PlatformVmZ, kun je automatisch gematched worden. Er bevinden zich op dit moment 1.500 unieke cliënten in het platform. 
 
Wat biedt het platform voor wijkverpleegkundigen?
‘Niet iedere wijkverpleegkundige wil volledig als zzp'er werken, maar wil soms geheel of gedeeltelijk in loondienst blijven. Als wijkverpleegkundige kun je in ons platform zowel als zzp’er als in loondienst aan de slag, ook gecombineerd.’ 
 
Wat biedt het platform voor zorginstellingen?
‘Ook kleinere zorginstellingen kunnen ons digitale platform gebruiken als virtueel hoofdkantoor. Zowel zorginhoudelijk (o.a. cliëntplan, rapportages, metingen, MIC) als zorgadministratief (o.a. planning, urenregistratie, declaratie) kan er met één of meerdere teams van zorgverleners makkelijk worden samengewerkt. We hebben op dit moment zo’n 50 kleinere zorgorganisaties (2-15 cliënten) die gebruik maken van ons virtuele kantoor.‘
 
‘PlatformVmZ heeft voor zorginstellingen daarnaast een flexschil van zzp’ers beschikbaar. Via het matchingplatform kan een afdeling of wijkteam zelf diensten aanbieden. Automatisch worden deze diensten gematched met de zzp’ers. Via een simpele klik op de knop geeft de zzp'er op haar mobiel aan geïnteresseerd te zijn of niet. De zorginstelling kiest de zzp'er en de administratieve zaken (contract en facturatie) worden door PlatformVmZ geregeld. Andersom kun je als zorginstelling je hele flexcapaciteit in het platform kwijt.’
 
Jullie maken gebruik van ons ECD, Pluriform Zorg? Hoe ziet dit eruit?
‘Zowel de inhoudelijke zorg als de administratie maken gebruik van Pluriform Zorg. Het team is vanuit ons perspectief het team rondom de cliënt. Omdat de zorgprofessional zich wil focussen op het verlenen van zorg, is het belangrijk dat we hem ontzorgen op alle overige taken. Met de persoonlijke digitale assistent bieden we opvolgacties aan rondom zorginhoud, administratie en rapportages zodat de zorgprofessional geattendeerd wordt op zijn taken.’
 
Een blik op de toekomst. Hoe ziet die er voor PlatformVmZ uit?
‘We richten ons op dit moment op de ouderenzorg (zorgverzekeringswet). Onze doelgroep zijn de wijkverpleegkundigen en verzorgenden, maar in de toekomst willen we ons gaan verbreden richting andere zorgsectoren en meerdere vormen van ondersteuning aanbieden.’
 
‘Vanuit de zorgverzekeraar worden we kritisch bekeken. Om die reden zijn we bezig met de ontwikkeling van een debiteurenportaal in Pluriform Zorg. Normaal gesproken leveren zorgorganisaties één keer per kwartaal gegevens aan bij de zorgverzekeraar. Met het debiteurenportaal kunnen we zorgverzekeraars straks op ieder moment inzicht geven in de doelmatigheid, rechtmatigheid en budgetten. Op die manier kunnen we realtime laten zien hoe we aan kwaliteit van zorg werken.’