woensdag 03 mei 2023

Pluriform Zorg gebruikers goed voorbereid op inwerkingtreding Wegiz

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verplicht wordt. De Wegiz (Wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) wordt per 1 juli 2023 ingevoerd.
 
Productmanager Paul van Zagten vertelt: 
‘Op dit moment is het voor zorgverleners moeilijk om gegevens over cliënten met elkaar uit te wisselen. Elke zorgaanbieder werkt met eigen systemen en terminologieën. Het gebruik van een standaard in de vorm van zorginformatiebouwstenen (ZIB's) maakt deze uitwisseling wel mogelijk.

Inmiddels is in de Eerste Kamer de Wegiz bekrachtigd waarmee elektronische uitwisseling bij wet is vastgelegd. Dit is een grote stap vooruit maar ook een groot project voor zowel zorgorganisaties als ECD-leveranciers.

Bij Adapcare zien we gegevensuitwisseling als een fundamenteel onderdeel van ons ECD Pluriform Zorg. We zijn daarom al geruime tijd bezig om Pluriform Zorg en onze klanten goed voor te bereiden op digitaal samenwerken over organisatiegrenzen heen.'

 
De voorbereidingen
Een goede voorbereiding op de Wegiz houdt het volgende in:

  • Klanten van Adapcare doorlopen onder begeleiding een traject om gegevens veilig te verstrekken aan de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt
  • De ZIB’s krijgen een logische plek in Pluriform Zorg zodat klanten zonder extra inspanning aansluiten op PGO's en eOverdracht
  • Adapcare werkt samen met dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein (DVZA's). Dit zijn ICT-leveranciers die intermediair tussen ECD en PGO. De DVZA’s zorgen voor veilige uitwisseling van gegevens.

Zo zijn gebruikers van Pluriform Zorg goed voorbereid op de inwerkingtreding van de Wegiz!

Workshop over Wegiz

Op 25 mei organiseren we een herhaalworkshop voor klanten over Dossier 2.0. Tijdens de workshop gaan we in op de Wegiz en ZIB's in het ECD. Aanmelden kan via www.adapcarevoorklanten.nl.