donderdag 05 oktober 2023

Pluriform Zorg ondersteunt nu ook het administratieproces van (deels) uitbestede zorg

Klanten van Adapcare kunnen vanaf nu in ECD Pluriform Zorg terecht voor de administratie van (deels) uitbestede zorg. Indien een zorgaanbieder niet alle zorg zelf kan leveren, maar hiervoor een collega zorgaanbieder inzet om de zorg te leveren, is er sprake van uitbestede zorg.  

De zorgaanbieder (hoofdaannemer) kan in Pluriform Zorg de collega zorgaanbieder (onderaannemer) en de bijbehorende overeenkomst vastleggen. Vervolgens kan een hoofdaannemer de geleverde zorg registreren, monitoren en declareren. Op deze manier hebben hoofdaannemers de totale zorg van de eigen organisatie én de onderaannemer eenvoudig inzichtelijk binnen het ECD. 

Landelijke ontwikkelingen zijn aanleiding voor nieuwe functionaliteit 

Op dit moment bepalen gemeenten het aantal gecontracteerde zorgaanbieders en de inhoud van de afspraken. Hierdoor zijn zorgaanbieders steeds vaker genoodzaakt zorg uit te besteden wat resulteert in extra administratieve lasten. Deze landelijke ontwikkeling leidde tot een groeiende vraag naar een ondersteunende administratieve procesflow binnen het ECD.  

In Pluriform Zorg waren al enkele functionaliteiten beschikbaar die ondersteuning kunnen bieden, maar een totale procesflow en overzicht was er nog niet. Adapcare heeft hiervoor een nieuwe module ontwikkeld genaamd ‘Uitbestede Zorg’. 

Mogelijkheden nieuwe module  

Uitbestede Zorg biedt de volgende mogelijkheden: 

  • Vastleggen van onderaannemers en contracten 
  • Ondersteuning bij het maken en vastleggen van contractuele afspraken op cliëntniveau 
  • De registratie en declaratie van productie volgens contractafspraken 
  • Controles en signaleringen ter ondersteuning van administratie 
  • Monitoring van geleverde zorg

 

‘De administratie van uitbestede zorg vindt volledig plaats in Pluriform Zorg. Dit bespaart Kwintes aanzienlijk veel tijd. Bovendien geeft het meer inzicht in de nog te nemen processtappen en biedt het meer sturingsmogelijkheden.’ - Karima Allache, Kwintes 

 

In partnership met klanten 

De nieuwe module is ontwikkeld in nauwe samenwerking met drie klanten die samen de pilotgroep vormden. Om de zes weken kwam de pilotgroep bijeen om stap voor stap het proces verder in kaart te brengen.  

Product owner Regine Stoutjesdijk vertelt: “Iedere klant heeft op dit moment haar eigen proces waarbij diverse ‘lijstjes’ uit verschillende bronnen worden gebruikt. We zijn er samen in geslaagd om een ‘rode draad’ te herkennen en deze te vertalen naar een proces in Pluriform Zorg. Hierdoor ontstaat meer efficiëntie en inzicht voor de zorgaanbieders tijdens het gehele proces van uitbesteden van zorg. Ik ben er trots op hoe prettig de samenwerking tussen Adapcare en klanten is verlopen. We zijn zover dat we komend kwartaal voor de drie pilot klanten kunnen implementeren.”

Geïnteresseerd in de module ‘Uitbestede Zorg’? 
Neem gerust contact met ons op. We helpen graag met de implementatie van de module ‘Uitbestede Zorg’.