dinsdag 29 oktober 2019

Proeftuinproject eOverdracht CuraMare

CuraMare, een brede zorgorganisatie met een belangrijke regionale functie op de Zuid-Hollandse eilanden, doet mee aan de proeftuin eOverdracht. Wij spraken met Monique Goossens die het proeftuinproject begeleidt. Monique: ‘CuraMare is een van de weinige zorginstellingen die zowel cure als care aanbiedt en is daardoor een interessante organisatie voor het ontwikkelen van innovatieve zorgconcepten op de scheidslijn van care en cure, zoals het proeftuinproject eOverdracht.’

Wat houdt de regeling Inzicht en het VIPP programma in?
‘Het proeftuinproject eOverdracht past binnen de VIPP regeling InZicht, die is ingesteld door het ministerie van VWS en ook wel het VIPP programma voor de Caresector wordt genoemd. InZicht is gericht op zorgorganisaties in de VVT en Gehandicaptenzorg en loopt tot en met 2021’, aldus Monique. ‘De regeling bestaat uit drie modules:

  • Module PGO: het werken met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s);
  • Module eOverdracht: het digitaal uitwisselen van gegevens bij de verpleegkundige overdracht;
  • Module Medicatieproces: het vollediger, veiliger en passender maken van het medicatieproces.

Voor de module eOverdracht wordt in diverse proeftuinsituaties (7 in Nederland) ervaring opgedaan met een digitale vorm van gegevensoverdracht tussen ziekenhuis en thuiszorg/verpleeghuiszorg’, aldus Monique.

Waarom doet CuraMare mee aan de proeftuin en wat gaat er gebeuren?
Monique: ‘CuraMare doet mee aan de proeftuin eOverdracht omdat ze graag een drempelloze en efficiënte overdracht van de patiënt wil bereiken tussen de diverse zorgorganisaties (Care en Cure). In eerste instantie, in de proeftuinperiode, zijn alleen de zorgorganisaties binnen CuraMare betrokken, maar het is de bedoeling dat dit daarna opgeschaald wordt naar zorgorganisaties buiten CuraMare.’

‘Daarnaast gaat het in de proeftuinperiode om een klein aantal gegevens die (gestructureerd) elektronisch worden overgedragen (patiënt, zorgverlener, zorgaanbieder, betaler) en een pdf-document dat de daadwerkelijke overdrachtsgegevens bevat,’ aldus Monique. ‘Na de proeftuinperiode is het de bedoeling dat er meer gegevens gestructureerd overgedragen gaan worden (deze moeten eerst door de softwareleveranciers ontwikkeld te worden). De overdracht van de gegevens gebeurt door middel van Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s).’

Hoe worden leveranciers hierbij betrokken?
‘Naast het interne project om het overdrachtsproces te vereenvoudigen, loopt er een (technisch) ontwikkeltraject met de betrokken leveranciers (ChipSoft aan de ziekenhuiskant en Adapcare aan de VVT-kant) om de infrastructuur uit te werken en deze ook daadwerkelijk te ontwikkelen en testen, zodat de ZIB’s uitgewisseld kunnen worden, ’aldus Monique.

Freek Erens, productmanager Adapcare: ’Adapcare ziet de proeftuin eOverdracht als een belangrijke stap in het verbinden van ons ECD Pluriform Zorg met andere systemen. Cliënten hebben veel baat bij het delen van hun dossiers in de keten, maar natuurlijk wel op een veilige en gecontroleerde manier.’

Monique: ‘Na het ontwikkelwerk van de leveranciers zal er getest gaan worden. Het plan is om half februari 2020 volgens de nieuwe werkwijze te gaan werken.’

Hoe pakken jullie dit project aan?
‘In het project is een aantal medewerkers van CuraMare betrokken, waaronder verpleegkundigen. Met de betrokkenen uit de zorg wordt in werkgroepen het huidige proces in kaart gebracht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook de knelpunten in het huidige proces en het toekomstige proces worden beschreven. Een belangrijk aandachtspunt is dat we de toekomstige veranderingen goed overbrengen naar alle betrokken zorgmedewerkers, zodat ook zij vanaf de ‘live datum’ volgens de nieuwe werkwijze gaan werken.’

Wat moet de proeftuin opleveren?
‘De digitale gegevensoverdracht is voornamelijk van toepassing op (transfer-) verpleegkundigen en verzorgenden; zij gaan straks anders (efficiënter) werken,’ aldus Monique. ‘Dit doel zal nog niet aan het eind van de proeftuinperiode bereikt zijn (begin maart), maar de proeftuin is wel een opstap naar het volledig digitaliseren van de verpleegkundige overdracht naar andere zorgorganisaties. Het idee van het proeftuinproject is dat er vooral ervaren en geleerd wordt, zodat deze ervaringen en kennis kunnen worden meegenomen in de VIPP regeling InZicht.’

CuraMare is een brede zorgorganisatie met een belangrijke regionale functie op de Zuid-Hollandse eilanden. De organisatie bestaat uit een ziekenhuis (Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland) en een VVT organisatie, ZVGO (Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee). De VVT-organisatie bestaat uit een viertal intramurale instellingen voor ouderenzorg en een aantal wijkteams die thuiszorg verlenen.

Voor meer informatie over dit project of vragen kunt u contact opnemen met Monique Goossens (m.goossens@curamare.nl of monique.goossens@dnagroup.nl).

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten