donderdag 19 maart 2020

Registratie cliënten COVID-19

Op dit moment hebben verpleeghuizen te maken met de uitbraak van het Coronavirus. Eén van de uitdagingen is het krijgen en houden van overzicht over het aantal cliënten dat mogelijk een infectie met het Coronavirus heeft. Helaas is er onvoldoende data om hier betrouwbare uitspraken over te kunnen doen terwijl dit wel hard nodig is. Eerder deze week nam Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde hierover contact met ons op.
 
De vraag was of wij als ECD-leverancier kunnen ondersteunen bij het registreren van COVID-19-gevallen in verpleeghuizen om zo betrouwbare gegevens te verzamelen over de prevalentie. Uiteraard willen en kunnen wij dat. 
 
Deze registratie is vanaf vandaag voor al onze klanten beschikbaar in ons ECD, Pluriform Zorg. Er zijn twee nieuwe formulieren: COVID-19 – Initieel en COVID-19 - Follow-Up. Bij verdenking van Corona wordt het initiële formulier ingevuld. In dit formulier kan de aanwezigheid van symptomen, zoals hoesten, koorts en kortademigheid, snel worden vastgelegd (zie illustratie). Vervolgens kan je een wekker plaatsen op het formulier om na twee weken de follow-up in te vullen. Daarin wordt o.a. vastgelegd of de cliënt weer beter is of is opgenomen in het ziekenhuis.
 
 
Wij hopen hiermee ons steentje bij te dragen aan de aanpak van de crisis, zodat er een betrouwbare registratie kan plaatsvinden van het aantal COVID-19 verdenkingen.

Meer weten over de toepassingsmogelijkheden in Pluriform Zorg?

Meer weten?

Laat het me weten