donderdag 21 januari 2021

Registratie COVID-19 vaccinaties in Pluriform Zorg

In januari 2021 is ook in Nederland het COVID-19 vaccinatieprogramma gestart. Bewoners van verpleeghuizen worden als één van de eersten gevaccineerd. Om het verloop van het vaccinatieproces bij onze klanten te ondersteunen heeft Adapcare in samenwerking met Actiz, Verenso en het RIVM een slim registratieformulier ontwikkeld. 

Vaccinatiegegevens in het ECD
Het RIVM heeft de specificaties van de registratie begin december gedeeld met de softwareleveranciers in de VVT. Daarbij is ervoor gekozen om de vaccinatiegegevens toe te voegen aan het medisch dossier in het ECD. De arts (in dit geval de Specialist Ouderengeneeskunde) is immers verantwoordelijk voor de vaccinatie en een goede registratie van de gegevens. Bovendien volgt deze aanpak de reguliere werkwijze rond het vastleggen van vaccinatiegegevens. 

Bijzonder aan Pluriform Zorg is dat het ECD een medisch dossier bevat voor een integraal cliëntbeeld. Het is daarom nu mogelijk om in het medisch dossier van Pluriform Zorg niet alleen de COVID-19 testen, maar ook de COVID-19 vaccinaties vast te leggen en aan te leveren aan het RIVM. 

Door de integrale benadering in Pluriform Zorg kunnen Specialisten Ouderengeneeskunde monitoren of cliënten na hun vaccinatie mogelijk nog klachten ontwikkelen die gelieerd zijn aan COVID-19. Uiteraard worden alle vaccinaties veilig en gecontroleerd vastgelegd in ons ECD.

Aanlevering van gegevens aan het RIVM
De vaccinatieregistraties worden geautomatiseerd aangeleverd aan het RIVM. De aanleverspecificaties zijn opgesteld door het RIVM en geïmplementeerd in Pluriform Zorg. Daarbij houden we rekening met de toestemming van cliënten of vertegenwoordigers voor het delen van de registratie van de vaccinatie met het RIVM.

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten