dinsdag 20 november 2018

Release 2018.2

Pluriform Zorg 2018.2 is vrijgegeven voor onze klanten. Een paar highlights:

  • Met de nieuwe ‘facturatierun’ kan het uitvoeren van de facturatie verdeeld worden over verschillende ‘runs’, waarbij de facturatie gemakkelijker over medewerkers te verdelen is, ieder bijvoorbeeld een eigen financiering.
  • Met een ‘akte van cessie’ is het nu mogelijk om ongecontracteerde zorg te factureren aan de zorgverzekeraar van de cliënt.
  • Het vervoer van een cliënt naar en van dagbesteding kan ingericht en gefactureerd worden volgens de nieuwe regelgeving die per 1/1/2019 ingaat.
  • De functionaliteit van zorgpaden is verder uitgebreid. De intake kan voor elke combinatie van een team en discipline anders ingericht worden. Daarmee kan een klantadviseur bijvoorbeeld een eerste screening uitvoeren, een EVV’er of PB’er de zorgintake en een arts of behandelaar een intake conform de eisen van de eigen beroepsgroep.
  • Het cliëntplan wordt overzichtelijk gepresenteerd via ‘tegels’: in één oogopslag een compact overzicht van alle cliëntdoelen, acties en behandeldoelen. Ook is het plan nu snel te filteren op wat relevant is voor één van de betrokken disciplines.
  • Het evaluatieproces is nu per soort zorgpad inrichtbaar: van een zeer eenvoudige evaluatie met één tekstveld tot en met een zeer uitgebreide evaluatie met aparte stappen voor de voorbereiding, het evalueren zelf en het afronden van de evaluatie. Het (medisch) secretariaat kan in de agenda verschillende agendagroepen hanteren, bijvoorbeeld een groep met alle fysiotherapeuten of een groep met alle leden van de MIC-commissie.