maandag 16 november 2020

Roadmap 2021

Ook voor 2021 staan er weer veel innovaties op onze roadmap. In het bepalen van die roadmap laten we ons leiden door de wensen van onze klanten en belangrijke marktontwikkelingen in de zorg. We zien dat de personeelstekorten in de zorg voortdurend hoog blijven en dat het daarom belangrijk is om te werken aan de efficiency van het zorgproces. Ook zien we dat cliënten en mantelzorgers steeds hogere eisen stellen aan transparantie en inspraak in het zorgproces, een trend die vraagt om de inzet van moderne ICT-middelen die een goede digitale samenwerking mogelijk maken.

We presenteren de highlights van onze roadmap 2021:

  • Zelfroostering. Binnen Pluriform Zorg hebben we goede functionaliteit voor dienstroosterplanning, daar voegen we nu zelfroostering aan toe. Met deze nieuwe module kunnen medewerkers zelf diensten selecteren, diensten ruilen met collega's en het rooster optimaliseren. Zelfroostering helpt een zorgprofessional om de werkuren optimaal in te richten in de week.
  • MedMij. Dit voorjaar was Adapcare de eerste die een digitale verpleegkundige overdracht realiseerde o.b.v. de nieuwe eOverdracht-standaard. Dezelfde zorginformatiebouwstenen (ZIB's) passen we nu toe in de communicatie tussen ECD en PGO, maar dan volgens de MedMij-standaard. Toegang tot het dossier helpt een cliënt regie te nemen over zijn of haar zorgproces.
  • Behandelplanning. In de revalidatie en GGZ wordt vaak met gestandaardiseerde behandeltrajecten gewerkt. In Pluriform Zorg kan een zorgprofessional nu al een standaard cliëntplan kiezen. Met de nieuwe module Behandelplanning wordt het mogelijk om alle behandelmodules van dat cliëntplan in de tijd te plaatsen en tijdens een MDO eenvoudig aan te passen op het herstelproces van de cliënt. Het resultaat: doelgerichte zorg en meer helderheid voor de cliënt.
  • Blended care. In de jeugdzorg en gehandicaptenzorg wordt het steeds normaler om een deel van de zorg digitaal aan te bieden. Dat betekent dat allerlei eHealth-applicaties (Karify, Minddistrict, Therapieland) vanuit Pluriform Zorg gestart worden, door de cliënt en de zorgprofessional. Ook onderzoeken we hoe een behandelaar de integratiestandaard 'Koppeltaal' kan gebruiken om behandelmodules toe te kennen aan een cliënt.
  • Ketensamenwerking. Onze app Anne verbindt het sociaal netwerk van de cliënt met het professioneel netwerk van de zorgmedewerker. Hoe zou het zijn als ook een huisarts of een medewerker in het sociaal domein een app heeft om een consultatievraag te stellen aan een behandelaar in bijvoorbeeld de jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg? Deze app willen we in 2021 realiseren als aanvulling op 123Consultatie.

In 2021 ontwikkelen we ook andere functionaliteit. Zo werken we bijvoorbeeld aan het zorgprestatiemodel en de Wvggz voor de GGZ. Ook ontwikkelen we een nieuwe module voor de screening van nieuwe cliënten en lanceren we een koppeling met KIK-V, een nieuwe standaard voor het uitvragen van kwaliteitsgegevens.

Blijf onze nieuwsbrief in de gaten houden, want ook komend jaar gaan we je meer vertellen over bovenstaande ontwikkelingen en functionaliteit.

Meer weten?

In een persoonlijk gesprek vertel ik je graag meer!

Neem contact op