dinsdag 09 juni 2020

SET- Stimuleringsregeling eHealth Thuis

We willen dat ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking langer thuis kunnen blijven wonen, met een grotere kwaliteit van leven. eHealth kan daarbij helpen. Bestaande eHealth-toepassingen die ondersteuning en zorg thuis faciliteren kunnen in de praktijk meer en beter ingezet worden. De Stimuleringsregeling eHealth Thuis, oftewel SET, die in het leven is geroepen door de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) helpt hierbij.

Met SET kunnen zorginstellingen werken aan het opschalen én borgen van bestaande eHealth oplossingen. Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen met eHealth-toepassingen. Per 1 februari 2020 is PréSET hieraan toegevoegd waarmee de zorgaanbieder tot een gedragen visie kan komen over hoe eHealth kan bijdragen aan hun missie.

Voor welke eHealth-toepassingen?
Onder eHealth vallen digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of (mantel)zorg vereenvoudigen. Denk aan personenalarmering, sensoren voor leefstijlmonitoring (zoals valsensoren), beeldbellen, telemonitoring met meetapparatuur thuis, wondzorgapplicaties, medicijndispensers, elektronische toedieningsregistratie, slimme sloten, communicatieplatforms, eMental Health-toepassingen in de GGZ en zorgrobots.
 
Voor de reguliere SET-regeling kan er nog steeds een aanvraag ingediend worden voor het verder opschalen van digitale toepassingen in de zorg op afstand. Voor 2020 is er voor SET € 28 miljoen subsidie beschikbaar. Het minimale subsidiebedrag bedraagt €50.000 en kan oplopen tot € 750.000.
 
Benieuwd wat de stimuleringsregeling voor zorgorganisaties kan betekenen? Adapcare helpt.
Overweeg je om een aanvraag voor de SET in te dienen? Via een Quickscan kun je je plan kort toelichten (let op: dit is niet de aanvraag zelf) en vrijblijvend het projectidee voorleggen aan de RVO. De RVO toetst vervolgens of het plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling.
 
Adapcare ondersteunt klanten bij de aanvraag van de subsidie. Zo kan de SET bijvoorbeeld ingezet worden voor beeldbellen, één van de functies die zeer recent is toegevoegd aan ons ECD Pluriform Zorg. Ook kan deze stimuleringsregeling ingezet worden voor het cliëntportaal of onze app Anne
Graag verkennen wij samen met jullie de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met Leon van Uffelen via sales@adapcare.nl of 085-4844100.
 
Meer weten?
  • Om een idee te krijgen welke projecten al een SET-subsidie hebben ontvangen, bekijk hier een aantal voorbeelden. 
  • Of bekijk een kort filmpje over revalidatiecentrum Basalt en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, die dankzij de SET betere zorg aan huis kunnen bieden met bestaande eHealth-toepassingen. 
  • Meer informatie over de SET vind je in de volgende link. 

SET COVID-19 2.0: 77 miljoen extra voor digitale zorg thuis
Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra wilden inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, konden gebruik maken van de tijdelijke regeling SET COVID-19.Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), is er sinds 3 juli de SET COVID-19 2.0. Het ministerie van VWS heeft hiervoor 77 miljoen extra vrijgemaakt. Het gaat ook hier om ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Lees hier meer over de regeling.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van de SET?

Laat het me weten