dinsdag 26 maart 2019

Stichting Landzijde - Bij de boer, elke dag buitengewoon.

Stichting Landzijde is klant van Adapcare en wel een hele bijzondere. Met 110 aangesloten zorgboerderijen biedt Stichting Landzijde goede zorg en een prettige en leerzame dagbesteding aan op de boerderij. Voor de cliënt een buitengewone plek om te werken en verblijven, voor de boerderij een maatschappelijke betekenis en voor de boer(in) een verbreding van zijn of haar functie. Johan Zandberg, bestuurder bij Stichting Landzijde, vertelt ons er meer over.

Hoe is de zorgboerderij ontstaan?
‘Zorgboerderijen hebben een lange historie,’ vertelt Johan. ‘Van oudsher bieden boerderijen een plek en ruimte voor mensen waar “iets” mee is.  Er waren immers altijd wel zinvolle klussen te verrichten. Later zijn er ook meer therapeutische gemeenschappen op het platteland ontstaan. Onder invloed van het invoeren (1997) van het PGB in de langdurige zorg en de vernieuwing van de AWBZ begin jaren 2000, zijn er veel zorgboerderijen ontstaan.’

En Stichting Landzijde?
‘Stichting Landzijde is opgericht door Jaap Hoek Spaans,’ vervolgt Johan. ‘Jaap was boer en leraar en hield zich graag bezig met de ontwikkeling van de landbouw. Kort gezegd maakte de landbouw een ontwikkeling door waarbij je moest intensiveren of verbreden om het agrarische bedrijf te kunnen voortzetten. Jaap had de voorkeur om te verbreden met de gedachte dat landbouw er ook is ter versterking en ondersteuning van het stedelijk gebied. Landbouw leverde goed en gezond voedsel op, maar kon ook een rol hebben in ontspanning en recreatie, educatie, kinderopvang en zorg. Vanuit de gedachte om op het gebied van zorg van betekenis te zijn voor de stad, is uiteindelijk Stichting Landzijde opgericht.’

Wat maakt de zorgboerderij uniek als zorglocatie?
‘De kracht van de boerderijen is de ruimte en de veelzijdigheid van activiteiten. Want waar vind je dagbestedingsplekken waar je met dieren en planten bezig kunt zijn, zowel binnen als buiten actief kunt zijn, waar je kunt timmeren, schilderen en lassen? Waar je kennis over de natuur kunt opdoen, waar je zowel solistisch als ook samenwerkend met andere deelnemers klussen kunt doen? Waar je in een gevarieerde groep actief kunt zijn, waarbij deelnemers ook voor elkaar van betekenis zijn? Het gaat om echte werkzaamheden en al snel beschouwen de deelnemers de boerderij ook als hun boerderij. Met vaste begeleiding van de boer en de boerin, die ook als nuchtere rolmodellen dienen. Door bovendien even weg te zijn uit de stadse hectiek levert dit geheel prachtige resultaten op.’

Kan iedere boer zorgboer worden?
Johan: ‘Om zorgboer te kunnen worden moet er uiteraard sprake zijn van een agrarische bedrijf. Om tot Landzijde toegelaten te worden, worden er een aantal gesprekken gevoerd. Zo gaan we in gesprek over de competenties (en opleidingen) van de boer/boerin, de motivatie die men heeft en hoe men de invulling en ontwikkeling van de zorgboerderij voor zich ziet. Maar ook hoe men de samenwerking met Landzijde ziet en hoe de vraag en het aanbod zich in de desbetreffende regio verhoudt. Uiteraard wordt ook de veiligheidssituatie van de boerderij ook beoordeeld en moet men het (zorg)Keurmerk “Kwaliteit laat je zien” halen.’

 Voor welk type cliënten is de zorgboerderij geschikt?
‘Landzijde is in haar beginjaren vooral actief geweest voor mensen met psychiatrische problemen Later heeft dit zich uitgebreid naar o.a. mensen met verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen. De laatste jaren zien we onder invloed van het landelijk beleid dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, een toename van de doelgroep van mensen met dementie. Met twee of drie dagen dagbesteding kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en houdt de mantelzorger het langer vol. Ook zien we (helaas) een enorme toename van de jeugdige zorgvragers.’

Hoe spelen jullie in op ontwikkelingen en de veranderende zorgvraag?
De toename van de jeugdige zorgvragers, leidt er toe dat Landzijde ook actief is in het ontwikkelen van onderwijs en educatiemogelijkheden op de zorgboerderijen. Wij kunnen niet of moeilijk accepteren dat kinderen van 9 of 10 jaar oud geen onderwijs meer kunnen volgen en daarmee eigenlijk al worden veroordeeld tot levenslang dagbesteding en uitkering.

Ook ontwikkelen wij arbeidstrainingsboerderijen om de doelgroep 14-20 jaar de kans te geven om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen waarmee ze toch de mogelijkheid krijgen om betaald werk te gaan doen. Voor Landzijde is er de rol om deze ontwikkelingen waar te nemen, boeren en boerderijen daarop te scholen en te trainen en altijd proberen om de kwaliteit verder te verbeteren.’

Hoe ondersteunt het ECD hierbij?
‘De ontwikkeling van het ECD past bij het doorontwikkelen van Landzijde als professionele zorgorganisatie. We hebben daaraan gekoppeld dat de boeren de aanwezigheid van deelnemers volledig geautomatiseerd aan Landzijde factureren. Dit bespaart de boeren een administratieve last. Ook zorgt het ECD ervoor dat de organisatie meer AVG-proof wordt. De communicatie over een deelnemer kan in een beveiligde omgeving plaatsvinden in plaats van via e-mailverkeer.

We hebben een pilot met een aantal enthousiaste boeren gedraaid die het leuk vonden om mee te denken hoe het ECD op Landzijde ingericht kon worden. Nu zijn het enthousiaste ambassadeurs richting collega-boeren. De kracht van het ECD van Adapcare, Pluriform Zorg, is dat er snel en flexibel ingericht kan worden waardoor het een passend systeem is geworden.’

Bij Landzijde zijn op dit moment 110 zorgboerderijen aangesloten. Het uitgangspunt van Landzijde is om altijd vanuit de wensen van de cliënten te denken. De stichting biedt een dienstenpakket aan ten behoeve van cliënten en boeren. Landzijde is bewust alleen in Noord-Holland actief. Hierdoor is het geografisch gebied te overzien en kunnen we de zorgboeren snel ondersteunen.