vrijdag 10 juni 2022

FAQ Studenten

Speciaal voor de studenten die onze stand bezoeken een FAQ:

Adapcare biedt met Pluriform Zorg het meest complete ECD voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ en RIBW. Onderstaand vind je antwoord op de meest gestelde vragen, speciaal voor studenten.

Wat is een ECD?

Een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is een digitaal systeem waarin zorgorganisaties in de care gegevens bijhouden over hun cliënten, waarmee zij het proces van zorgverlening ondersteunen en waarmee zij de administratie voeren.

Wat kan je allemaal in het ECD?

In een ECD kun je alle informatie registreren vanaf het eerste contact met de cliënt totdat deze uit zorg gaat of overlijdt. Iedere cliënt heeft een eigen dossier in het ECD. We zetten de belangrijkste basisfuncties van het ECD voor je op een rij:

 • Cliëntgegevens
  Om goede zorg te kunnen leveren, zijn de cliëntgegevens essentieel. Denk hierbij niet alleen aan de algemene gegevens van de cliënt, zoals contactgegevens, maar ook aan financiële en juridische gegevens. Ook het sociaal netwerk (familie en mantelzorgers) en professioneel netwerk (huisarts, behandelaren) zijn onderdeel van de cliëntgegevens. Tot slot wil je in de cliëntgegevens kunnen terugzien wie wel en niet toegang heeft tot het dossier van de cliënt.
 • Beeldvorming
  Wat is de achtergrond van de cliënt? Met welke hulpvraag komt de cliënt in zorg? Zijn er allergieën en diagnoses? Zijn er risico’s (bijvoorbeeld op vallen) waar speciale aandacht aan gegeven moet worden? Tijdens de intake worden de sociale en medische voorgeschiedenis van de cliënt vastgelegd.
 • Het Cliëntplan  
  Een belangrijk onderdeel van het dossier van de cliënt is het cliëntplan, ook wel zorgplan, begeleidingsplan of ondersteuningsplan genoemd. In een multidisciplinair dossier is het cliëntplan uitgebreid met een geïntegreerd behandelplan. De zorgprofessionals die betrokken zijn bij de cliënt stellen dit plan samen met de cliënt op. Hierin worden allen doelen en acties vastgelegd. Iedereen die bij de cliënt betrokken is, inclusief de cliënt zelf, kan hierin lezen waaraan gewerkt wordt.
 • Dagelijkse zorg 
  De zorgprofessionals die dagelijks bij de cliënt betrokken zijn houden belangrijke informatie bij over de cliënt. Dat doen ze door een verslag of rapportage te schrijven naar aanleiding van een meting (bijvoorbeeld gewicht, bloeddruk en insuline), een onderzoek of wat er op een dag gebeurd is. Iedereen die bij de cliënt betrokken is, kan op die manier lezen hoe het met de cliënt gaat.
 • Evaluatie 
  De zorgprofessionals en behandelaren bespreken regelmatig met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger of de doelen uit het cliëntplan bereikt worden en of het nodig is om de acties daarop bij te stellen. In het geval van chronische zorg is één keer per jaar evalueren wellicht voldoende, maar in de revalidatiezorg moet dat soms wel elke week.
 • Agenda, rooster en planning
  Om efficiënt te kunnen werken is een goede planning noodzakelijk. Medewerkers worden ingeroosterd, afspraken worden gemaakt en routes worden gepland. Dit alles vindt een medewerker terug in zijn agenda. Vanuit de agenda worden de gewerkte uren en kilometers afgeleid c.q. berekend.
 • Zorgregistratie
  Op basis van de indicatie van de cliënt wordt in het ECD bijgehouden welke ondersteuning de cliënt krijgt en hoeveel uur aan zorg. Wanneer was de cliënt naar de dagbesteding, hoeveel verblijfsdagen had de cliënt of hoe vaak kwam een begeleider of wijkverpleegkundige bij de cliënt thuis? Met deze informatie kan de geleverde zorg verantwoord worden naar de zorgkantoren, gemeentes en zorgverzekeraars (de financiers van de zorg). 

Wie gebruiken het ECD?

De meeste gebruikers van een ECD zijn de zorgprofessionals zelf, zoals wijkverpleegkundigen, ambulant begeleiders, verzorgenden, persoonlijk begeleiders, artsen, behandelaren, verpleegkundigen, klantadviseurs en teamleiders. Maar ook afdelingen die geen dagelijkse zorg leveren, zoals planning, administratie en financiën, maken gebruik van het ECD.

Wanneer is Adapcare opgericht?

Adapcare is opgericht in 2007. Dit jaar bestaan we 15 jaar!

Hoe veel mensen werken er bij Adapcare?

Adapcare is de afgelopen jaren flink gegroeid. Inmiddels werken er 80 mensen bij ons.

Wat maakt het ECD Pluriform Zorg van Adapcare anders dan andere ECD-leveranciers?

Pluriform Zorg bestaat uit één geïntegreerd ECD waarbij alle betrokkenen in het zorgproces in één en hetzelfde dossier samenwerken. Daarmee biedt het ECD ook de mogelijkheid om actiegerichte informatie naar de gebruiker te sturen. Zo ontstaat een integraal cliëntbeeld waardoor het bovendien een intelligent ECD wordt.

Hoe veel gebruikers telt Pluriform Zorg?

Meer dan 40.000.

Hebben jullie ook een app?

Jazeker. Onze app Anne werkt naadloos samen met ons ECD Pluriform Zorg. 

Over welke features beschikt de app?

 • Altijd op de hoogte in de livestream
 • Spraakgestuurd rapporteren
 • Beeldbellen (binnenkort)
 • Alle cliëntgegevens bij de hand
 • Dag afronden met uren en km's

Meer vragen? Stel ze via info@adapcare.nl.