maandag 24 juni 2019

Team Infra houdt ons in de lucht

Het gezond houden van de omgeving, het verhelpen van verstoringen en het proactief beheren van de infrastructuur om verstoringen te voorkomen is dagelijkse kost voor het team Infra. Het team bestaat uit vier infrastructuurspecialisten, die ons ECD Pluriform Zorg, 24 uur per dag beschikbaar houden. Victor van Hassel is teamleider van de afdeling en geeft ons een kijkje in de keuken.
 
Welke ontwikkelingen heeft de afdeling de afgelopen jaren doorlopen?
‘Sinds 2015 beheert Adapcare zijn eigen SaaS (Software as a Service) omgeving, geoptimaliseerd voor het hosten van Pluriform Zorg. Dit betekent voor klanten dat we gemiddeld een factor drie performanceverbetering kunnen bieden ten opzichte van een on-premise omgeving (hosting in het datacenter van de klant zelf). In 2015 zijn we begonnen met drie klanten, inmiddels bedienen we driekwart van onze klanten. We verwachten dat over 1 tot 2 jaar al onze klanten SaaS afnemen.’
  
‘Een andere belangrijke ontwikkeling is de snelheid waarmee we vandaag voor nieuwe klanten een omgeving uitrollen. In het verleden waren we een aantal dagen bezig om alle benodigde systemen voor een nieuwe klant in te richten. Dat proces hebben we sterk verbeterd en waar mogelijk geautomatiseerd. We zijn nu in staat om met één druk op de knop en binnen één dag een nieuwe omgeving uit te rollen, zodat onze consultants direct kunnen beginnen met de inrichting.’
 
‘Een derde recente ontwikkeling is de vervanging van de dataopslag (storage). Hierbij hebben we gekozen voor een geavanceerde storageoplossing waarmee je veel sneller toegang hebt tot je data. Ons team kan met deze oplossing beter de datagroei van onze klanten faciliteren.’
 
Hoe bewaken jullie de performance ?
‘We maken gebruik van geavanceerde monitoringsoftware die ons in staat stelt om proactief verstoringen te voorkomen. We zijn van een active-standby omgeving naar een active-active omgeving gegaan. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van 2 fysiek gescheiden datacenters die beiden actief zijn in de SAAS-omgeving. Hierdoor zijn we in staat om klanten een hoge beschikbaarheid te bieden.
Met deze monitoringsoftware kunnen we aan de hand van een trendanalyse het dagelijks gebruik van onze klanten volgen. We weten daardoor vooraf precies wanneer we extra capaciteit moeten inzetten, waarmee we verlies in performance of verstoringen voorkomen.’
 
Hoe vermijden jullie verstoringen?
‘Zoals genoemd hebben we geavanceerde monitoringsoftware die ons in staat stelt om proactief verstoringen te voorkomen. Daarnaast hebben we een actief beleid om gecontroleerd onze infrastructuuromgeving steeds verder te verbeteren. Wanneer er toch een verstoring voorkomt is dit meestal een combinatie van menselijk handelen en technisch falen. Als voorbeeld, onze klanten hebben een beveiligde VPN-verbinding met ons datacenter, het beheer van deze verbinding bij onze klanten wordt meestal uitgevoerd door een externe partij. Daarmee komen er veel technische en menselijke schakels samen die ervoor kunnen zorgen dat zaken niet goed gaan. Gelukkig monitoren we hier op waardoor we direct actie kunnen ondernemen. Daarnaast analyseren we iedere verstoring met een vertaling naar verbeterpunten in onze infrastructuur en processen.’
 
Waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
‘Voor onze SaaS-omgeving staat dit jaar een grote upgrade gepland. Sinds 2018 voldoen we aan de ISO27001- en NEN 7510-norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met de gefaseerde upgrade, bieden we een nog veiligere omgeving. Voor ons team betekent dit een flinke verbouwing, terwijl de winkel open moet blijven. Alle acties die nodig zijn om de systemen te upgraden mogen dus weinig of geen invloed hebben op de dagelijkse operatie. Dat is soms best een uitdagende puzzel.’ 

Meer weten?

Meer weten over SaaS?

Laat het me weten