woensdag 18 maart 2020

VBSCW kiest voor Adapcare

Werken met een grote passie voor de sociale omgeving van Amsterdam, dat doen ze bij zorgorganisatie VBSCW. Na een selectietraject eind vorig jaar is Pluriform Zorg uit de bus gekomen als systeem dat het beste aansluit bij de wensen en eisen van de organisatie. Wij spreken hierover met projectleider Florian Maissan en manager bedrijfsbureau Rob Volmerink van VBSCW.
 
Volksbond en Streetcornerwork = VBSCW? Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?
Rob: ‘In mei 2016 hebben de Volksbond en Streetcornerwork de handen ineengeslagen om mensen aan de randen van de samenleving voortaan gezamenlijk steun te geven en te laten participeren in de maatschappij. Daarbij is de Volksbond van oorsprong sterk in (ambulante) begeleiding en wonen. Streetcornerwork is een sterke speler in het veldwerk en wijkgericht werken. Met de samenwerking geeft de fusieorganisatie een antwoord op de toenemende problematiek op het gebied van wonen, dak- en thuisloosheid, ernstige ggz-problematiek, inkomens- en schuldenproblematiek en overlast op straat, in de gemeente Amsterdam en omstreken.‘
 
Waar kwam de wens vandaan om over te stappen naar een ander systeem?
Rob: ’Al sinds het begin van de samenwerking tussen Streetcornerwork, Veldwerk, Workforce en Volksbond bestond de wens voor één omvattend en gebruiksvriendelijk systeem waarin we ons werk met en voor cliënten kunnen registreren, waarin de managers en teamleiders elkaar kunnen informeren en waarmee we naar de gemeente kunnen factureren.‘
 
Rob vervolgt: ‘Inmiddels is die ‘wens’ een ‘must’ geworden. De techniek ontwikkelt zich met grote stappen en onze huidige systemen kunnen die niet echt volgen. Onze manier van werken is ook sterk veranderd en dat zal nog wel even doorgaan; een nieuw systeem dat daarin mee kan bewegen en de ‘administratieve lasten’ tot een minimum kan beperken is meer dan welkom.’
 
Florian vult aan: ‘Het traject voor het harmoniseren van de cliënt- en zorgregistratieve processen en systemen is een onderdeel van de integratie van beide organisatieonderdelen. Dat wil zeggen, van het proces van de contractering van zorg en toestroom van cliënten aan de voorkant en de inhoudelijke dossiervoering, tot en met de verantwoording van geleverde zorg en uitstroom van cliënten aan de achterkant van het proces.’
 
‘De totale organisatie gebruikte drie verschillende applicaties die allen op maat waren gemaakt voor de organisatie, de omgeving Amsterdam en verschillende typen ondersteuning. Het grootste onderscheid ligt in de zorgdienstverlening (diensten voor de individu) en het veldwerk (dienstverlening aan groepen). De systemen functioneerden op hun eigen gebied goed, maar de integraliteit om te komen tot één werkwijze ontbrak’, aldus Florian.
 
Hoe is het selectieproces verlopen? 
Rob: ’Na veel en degelijk voorwerk en onderzoek door extern adviesbureau AAG, heeft AAG ons een aantal keuzes voorgelegd waar uiteindelijk Pluriform Zorg van Adapcare is uitgekomen. Het systeem sluit het beste aan bij onze organisatie en onze eisen en wensen.’
 
‘Om het beste uit Pluriform Zorg te halen, zullen we, net als bij het voorwerk en het onderzoek, onder leiding van Florian Maissan een aantal collega’s mobiliseren om het systeem in te richten, onder de knie te krijgen, te testen en medio 2020 ook echt in gebruik te nemen.’
 
‘Werken met Pluriform Zorg belooft logisch en efficiënt te zijn zodat we straks minder tijd voor de ‘administratie’ en meer tijd voor de cliënt over hebben. Adapcare is bereid mee te denken met de ontwikkelingen die de VBSCW doormaakt. Het systeem zal naar verwachting klantvriendelijk, gestandaardiseerd en stabiel zijn', aldus Rob.
 
Waar staan jullie nu en waar hopen jullie over zes maanden te staan?
Florian: ‘Op dit moment zitten we midden in de implementatie. De ontwerpfase is achter de rug waarbij de processen in kaart zijn gebracht als basis voor de inrichting van Pluriform Zorg. Deze week beginnen we met de eerste click-sessies waarbij medewerkers van VBSCW het systeem gaan testen en zelf aan de slag gaan met het ECD. Aan de hand van deze sessies gaat de inrichting geoptimaliseerd worden met als doel een inrichting die passend is bij de processen van de VBSCW. ‘
 

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten