dinsdag 29 oktober 2019

Vincent van Gogh- samen werken aan de beste GGZ

GGZ-organisatie Vincent van Gogh is met team STERKR eind 2018 gestart met Pluriform Zorg. Manon Budy, psycholoog en adviseur Zorg & Organisatie bij Vincent van Gogh, Gonny Rutten, functioneel beheerder en Fieke van Casteren, directeur Innovatie - PSYLAB vertellen over de eerste ervaringen met Pluriform Zorg in de GGZ.

Kunnen jullie kort iets vertellen over jullie organisatie en visie op de zorg?
Gonny: ‘Vincent van Gogh is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Zuid Nederland met een behandelaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met (ernstige) psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Manon vult aan: ’Team STERKR is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers. Het team biedt advies, onderzoek, begeleiding en behandeling bij lichte tot matige psychische problemen vanuit de basis-GGZ. Denk daarbij aan somberheid, angstklachten of slaapproblemen. Team STERKR helpt je op een positieve manier naar jezelf kijken, nieuwe contacten maken, soepel de overgang naar een nieuwe school maken of gewoon leven zonder stress... Soms gaat het niet vanzelf. Samen met HELDR, het behandelaanbod bij ernstige problematiek voor jongeren tot 24 jaar in de specialistische GGZ, bieden wij snel en adequaat hulp op maat.’

’Herstel is haalbaar’, dat is onze visie. We werken aan nieuwe perspectieven voor de toekomst binnen de ggz, met als thema: ‘Gewoon anders - samen werken aan de beste GGZ’. Toegankelijk, dichtbij en persoonsgericht’.

Hoe is de implementatie verlopen?
Manon: ‘Bij Vincent van Gogh waren er reeds ideeën om te starten met Pluriform Zorg. Door de wens van STERKR om met dit ECD te starten kwam de ontwikkeling in een stroomversnelling. Bij de keuze voor Pluriform stond voorop dat het systeem het mogelijk maakt om de cliënt meer regie te geven, het de behandelaar ondersteunt en de patiënt journey logisch is verwerkt. We zijn gestart met een basic versie van het ECD, waarbij we stapsgewijs zijn gaan inrichten en steeds meer functionaliteiten toegankelijk hebben gemaakt.’

Gonny: ‘Bij de inrichting van Pluriform Zorg is rekening gehouden met financieringsstromen en met de andere organisatieonderdelen die in de toekomst met het systeem gaan werken. Omdat we te maken hebben met verschillende disciplines en kennisgebieden, was de inrichting soms een ingewikkelde puzzel. Zo vraagt de webkant voor de eindgebruiker een andere inrichting dan de administratieve achterkant voor de beheerder, terwijl ze tegelijkertijd naadloos op elkaar moeten aansluiten. Terugkijkend is de implementatie snel en soepel verlopen mede dankzij de consultants van Adapcare.’

Hoe ervaren jullie de samenwerking met Adapcare?
Manon: ‘We zijn met team STERKR nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en kunnen onze wensen kenbaar maken. Deze worden, indien passend en haalbaar, meteen verwerkt. Nog steeds zitten we in de optimalisatiefase, waarbij we zoeken naar de beste werkwijze en de beste inrichting. Het is mooi om te zien dat Adapcare meedenkt over de wensen van behandelaren voor opties die nog niet bestaan en deze waar mogelijk ook ontwikkeld. We hebben in het begin wel even gestoeid met het programma en de diverse updates die nog volgden. Het team had hierdoor te kampen met de bekende kinderziektes.

Gonny: ‘Pluriform Zorg is een nieuwe applicatie in het GGZ-landschap, maar de reacties van medewerkers zijn overwegend positief. Een nieuwe applicatie is ook wennen. Je ontdekt de voordelen en zaken die om doorontwikkeling vragen. Hier wordt nu samen met Adapcare hard aan gewerkt. De lijnen zijn kort en wensen worden- indien mogelijk- vrij snel verwezenlijkt. Kortom, Adapcare is een belangrijke partner in onze digitale zorginnovatie.

Hoe zijn de ervaringen en reacties van collega's?
Gonny: ’De webkant is visueel prettig en het dossier heeft een logische workflow. De mogelijkheid om binnen de applicatie met elkaar berichten over cliënten te delen is een enorme plus. Verder is het een groot voordeel dat Pluriform Zorg overal online beschikbaar is.’

Manon: ‘Pluriform Zorg is een systeem dat de behandelaar volgt en alles integraal aanbiedt. De desktop en inrichting zijn gebruikersvriendelijk en overzichtelijk. Je agenda is het uitgangspunt, van hieruit kun je vele stappen zetten. Dit bespaart tijd en extra handelingen. Dat de interne communicatie tussen collega’s binnen Pluriform Zorg kan plaatsvinden is een pré, dit zorgt voor een afname van mailverkeer over cliënten. Tot slot, dat je collega’s in het kader van efficiënt werken toegang hebben tot de dagstaten en tijdsinvesteringen maakt het tot een transparant systeem.’

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten