dinsdag 03 oktober 2017

BLOG: Waarom een ECD zorgpaden moet ondersteunen

BLOG - Freek Erens, Productmanager Adapcare
Oktober 2017

Eerder deze week had ik een interessant gesprek met een VVT-instelling in het noorden van Nederland.

De informatiemanager vertelde over de verschillende soorten zorg die ze inzetten - thuiszorg, woonzorg, eerstelijns zorg en revalidatie - en hoe elk van die soorten om een eigen aanpak vraagt. De intake is anders, de methodiek is anders, de financiering is anders en voor een deel zijn de medewerkers ook anders. Hoe verenig je die verschillende soorten zorg in je organisatie en hoe kan een ECD daarin ondersteunen?

Mijn overtuiging is dat een belangrijk deel van het antwoord ligt in het goed definiëren van de zorgpaden. In een zorgpad wordt het zorgproces, oftewel de organisatie van de zorg, voor een specifieke groep cliënten vastgelegd. Een zorgpad legt voor een bepaalde doelgroep de wijze van intake, de methodiek (Omaha, Mikzo, Zorgleefplan, Schalock & Verdugo, ICF, SAMPC, ZRM, Stervensfase, enzovoort), de financiering en de betrokken teams vast. Daarmee kan de geleverde zorg geoptimaliseerd worden voor de doelgroep. Effectiever en efficiënter.

Zorgpaden zijn in de care nog niet zo bekend. Het doet eerder denken aan revalidatiezorg dan aan thuiszorg, woonzorg en eerstelijns zorg. Maar dat is aan het veranderen. Ik merk dat onze klanten steeds meer nadenken over een doelgroepenbenadering. Dat kan ook niet anders gezien de grote verschillen in budgetten voor de verschillende doelgroepen. Voor het gehele traject van een WMO-cliënt is soms maar 200 euro beschikbaar terwijl voor een cliënt met ZZP 5 meer dan 200 euro per dag gedeclareerd mag worden. Eén van onze klanten heeft inmiddels vijf zorgpaden benoemd, elk met een eigen methodiek specifiek voor de doelgroep. Een soort van productiestraten. Punt van aandacht is wel de specialisatie van medewerkers. Meer specialisatie op een zorgpad kan betekenen dat de communicatie tussen medewerkers van verschillende zorgpaden moeilijker wordt.

Veel ECD's kunnen overweg met twee zorgpaden: Omaha voor de thuiszorg en Zorgleefplan voor de woonzorg. Maar twee is vaak niet genoeg. Daarom is het in Pluriform Zorg nu mogelijk om een willekeurig aantal zorgpaden in te richten. Als in Pluriform Zorg een cliënt in zorg komt wordt als onderdeel van de screening het juiste zorgpad gekozen. Dat leidt tot een bijbehorend intakeproces, een aantal te beoordelen risico's, een methodiek, een verzameling evaluatieinstrumenten en outcomecriteria, en een lijst met toegestane financieringen. De schermen van Pluriform Zorg passen zich automatisch aan op het zorgpad, van een ECD Light voor de WMO tot en met een ECD Full voor complexe woonzorg. Een cliënt kan ook twee of meer zorgpaden gelijktijdig hebben, bijvoorbeeld in een overgangssituatie van thuiszorg naar wonen of als deze in verschillende teams gespecialiseerde soorten zorg krijgt. Uiteraard blijft het wel mogelijk om op één overzichtspagina het cliëntdossier in z'n geheel te bekijken.

Met zorgpaden bereiken we eenvoud met diepgang, de kernwaarde van Pluriform Zorg. Omdat een zorgpad is toegespitst op de doelgroep doet het niet meer dan wat nodig is, maar zeker ook niet minder.

Meer weten?

In een persoonlijk gesprek vertel ik u graag meer!

Neem contact op