dinsdag 15 december 2020

Warme Kerstgroet

Het jaar 2020 is bijna ten einde. Een goed moment om het jaar nog eens te overdenken. 2020 is een bewogen jaar geweest voor iedereen. Voor de zorg in Nederland is het een intensief en zwaar jaar geweest. Covid-afdelingen, Covid-maatregelen, overvolle ziekenhuizen, geen of heel beperkt bezoek aan cliënten in zorginstellingen. ‘Petje af’ voor alle zorgprofessionals die zijn of haar steen daar aan bijgedragen hebben! 

Als Adapcare konden we ons steentje bijdragen. Onze ontwikkelaars hebben de functionaliteit om COVID-19-registraties vast te leggen ingebouwd in het ECD. Van registratie naar communicatie, met beeldbellen hebben we de zorg een extra middel geboden om regelmatig even contact te hebben met cliënten.

Bovenop de Coronacrisis, zien we dat de personeelstekorten in de zorg hoog blijven en dat het daarom belangrijk is om te werken aan de efficiency van het zorgproces. Ook zien we dat cliënten en mantelzorgers steeds hogere eisen stellen aan transparantie en inspraak in het zorgproces. Tot slot zien we dat de wens ‘de juiste zorg op de juiste plek’ vraagt dat alle betrokkenen rondom de cliënt kunnen samenwerken in een netwerk. 

Deze ontwikkelingen vragen om de inzet van moderne ICT-middelen die een goede digitale samenwerking mogelijk maken. Door een platform te bieden voor samenwerking waarin cliënten, mantelzorgers en professionals samen kunnen werken aan de gezondheid en het welzijn van de cliënt. We streven ernaar om de cliënt- en zorginformatie toegankelijk te maken voor alle betrokken zorgprofessionals, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Dat is waar we het afgelopen jaar, met inmiddels vijftig enthousiaste collega’s, in hebben geïnvesteerd, zowel in ons ECD als onze app Anne. 

Wij zijn trots op de samenwerking met onze klanten en partners en op de implementaties en projecten die we afgelopen jaar afgerond hebben. Ook in 2021 willen we er weer voor onze klanten zijn in een jaar vol met nieuwe mogelijkheden en kansen. 

De medewerkers van Adapcare bedanken je voor de samenwerking en wensen je fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2021 toe!