donderdag 25 januari 2018

Wat betekent de transitie beschermd wonen voor jouw ECD?

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn volop in beweging. Welke gevolgen heeft dat voor de manier van werken? En wat betekent de transitie voor het ECD van RIBW-instellingen? Afke Jong, beleidsmedewerker bij Kwintes, de grootste RIBW-instelling van Nederland, vertelt over nieuwe begeleidingsvormen, minder gericht op het individu en meer op het systeem.
 
Commissie Dannenberg
In 2015 adviseerde de commissie Dannenberg om beschermd wonen meer in de wijk te organiseren. Verder pleitte de commissie voor meer preventie en meer samenwerking tussen hulpverleners die mensen met psychiatrische en psychosociale problemen ondersteunen. De transitie in beschermd wonen is inmiddels in volle gang.
 
Nieuwe manier van denken
Bij Kwintes anticiperen ze al geruime tijd op deze veranderingen. “We ontwikkelen nieuwe vormen van beschermd en begeleid wonen, zoals 24/7- begeleiding thuis, en werken meer samen met partners, gemeenten en mensen in het netwerk van cliënten. Deze transitie vraagt om een nieuwe manier van denken. Minder gericht op het individu, meer gericht op het systeem. Het is belangrijk dat een ECD die manier van denken en werken ondersteunt”, vertelt Afke Jong.
 
Eenvoudig samenwerken
Kwintes werkt sinds 2017 met Pluriform Zorg van Adapcare. Samenwerken gaat volgens Afke Jong eenvoudig via Pluriform Zorg. “Alle betrokken medewerkers, zoals woonbegeleiders en persoonlijk begeleiders maar ook budgetbeheerders of trajectbegeleiders werken samen in één plan en kunnen beveiligd communiceren. Ook kunnen medewerkers plannen of documenten van andere organisaties uploaden, waardoor alle informatie over een cliënt op één plek inzichtelijk is.”
 
Doelgericht werken
“Ook helpt Pluriform Zorg medewerkers om doelgericht cliënten te ondersteunen. Het systeem is zo ingericht dat je vanuit de kracht en ambities van de cliënt een begeleidingsplan met acties opstelt. Waarna je vervolgens weer eenvoudig rapporteert op doelen. Het systeem werkt snel en intuitief."
 
Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen in 50 gemeenten. Met circa 1.600 medewerkers en 6.500 cliënten is Kwintes de grootste RIBW-organisatie van Nederland.
 
Meer lezen? Download de volledige Case Study hieronder.

Lees meer

Lees de Case Study

Kwintes- ‘Over de transitie in RIBW en wat dat betekent voor het ECD.'

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hier meer over.