zondag 23 september 2018

Werken met de DRP-module

We spreken Kees Slootweg, over het werken met de dienstroosterplanningsmodule (DRP) van Pluriform Zorg en de voordelen van deze module voor de organisatie. Kees Slootweg is directeur bedrijfsvoering bij Profila Zorg, een landelijk werkende zorginstelling die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek.
 
Hoe was de uitgangssituatie op het gebied van roostering en waarom was er verandering nodig?
‘Profila Zorg maakte gebruik van een ander roosterpakket’, vertelt Kees. Omdat we voor de zorg, de cliëntenadministratie en de financiën waren overgestapt op Pluriform Zorg, het ECD van Adapcare, lag het voor de hand om ook voor de planning gebruik te maken van de mogelijkheden die Pluriform Zorg biedt. Juist het volledige en integrale gebruik van het systeem resulteert in de efficiencyvoordelen die we als organisatie voor ogen hebben. ‘
 
Wat is jullie visie op roosteren?
‘We willen op zo’n manier roosteren dat we voldoen aan alle, soms wat ingewikkelde, cao-regels. 
Omdat het roosteren in het ECD van Adapcare (deels) geautomatiseerd is, bespaart dit de planner veel tijd en uitzoekwerk. En dat is belangrijk, want dan blijft er meer tijd over voor ‘het echte werk’, het verlenen van uitstekende zorg! ‘
 
Wat is de toegevoegde waarde van de DRP module voor de zorg? En, hoe helpt de DRP module de professional in het dagelijkse werk?
 
• ‘Het grootste voordeel van het gebruik van de DRP-module van Pluriform zit ‘m in de integratie met de andere modules, waardoor dubbele invoer van gegevens en koppelingen met andere pakketten worden voorkomen. ‘
 
• ‘Ten opzichte van het vorige roosterprogramma, hebben medewerkers meer en beter inzicht gekregen in hun eigen rooster, waardoor we minder afhankelijk zijn geworden van teamrolhouders die verantwoordelijk zijn voor de planning. Zo kan een medewerker nu zelf zijn of haar verlofkaart bekijken. Bovendien kunnen medewerkers nu zelf direct wijzigingen aanbrengen in het rooster. Medewerkers hebben hierdoor enerzijds meer regie over hun rooster, anderzijds werkt het arbeidsbesparend, omdat een deel van het planningswerk is ingebed in de werkzaamheden van de medewerker zelf. ‘
 
• ‘Tot slot komt het ECD tegemoet aan de hoge eisen die we stelden aan de gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker. ‘
 
Waar hopen jullie over één jaar te staan met Pluriform Zorg?
‘Eind 2018 heeft Profila Zorg de belangrijkste modules van Pluriform Zorg in gebruik genomen. Het jaar 2019 zal een veranker- en optimalisatiejaar worden. We hopen dan de vele mogelijkheden die het pakket biedt, zo veel mogelijk uit te nutten, met name op het gebied van de AO (Administratieve Organisatie) en IC (Interne Control). Dankzij optimaal gebruik van het systeem moeten we dan eind 2019 volledig ‘in control’ zijn. Dat zal dan bevestigd worden door de controlerend accountant. ‘
 
‘Tot slot zullen de zorgmedewerkers straks, nog meer dan nu, dankzij het ECD meer tijd en aandacht hebben voor de cliënten. Want uiteindelijk gaat het erom dat niet alleen medewerkers, maar vooral ook de cliënten er gelukkiger van worden! Daar gaan we voor. ‘
 
Profila Zorg is een landelijk werkende zorginstelling met meer dan 40 jaar ervaring. Ze bieden zorg en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleidt Profila Zorg mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest. Dat kan in één van de locaties of bij de zorgvrager thuis. Ze werkt vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensovertuiging.