donderdag 22 september 2022

Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz)

Afgelopen week vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Naar verwachting gaat de wet per 1 januari 2024 van kracht. 
 
Wat houdt het in?

De wet verplicht zorgaanbieders om elektronisch cliëntgegevens met elkaar en met cliënten uit te wisselen.  
 
Om als zorgprofessional goede zorg te kunnen verlenen, is het belangrijk dat je beschikt over juiste, actuele en uniforme gegevens over cliënten.  
 
In het integraal zorgakkoord, wat inmiddels door veel marktpartijen is ondertekend, conformeren veel zorgorganisaties zich aan de afspraak om informatie in de keten te kunnen uitwisselen. 
 
Rol van Adapcare

We zijn hard op weg om ervoor te zorgen dat Pluriform Zorg voldoet aan alle landelijke eisen. Inmiddels hebben al we met een aantal klanten een traject doorlopen waarbij gegevens veilig worden verstrekt aan de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van de cliënt. Ook werken we eraan om gegevens met ketenpartners uit te wisselen. 
 
Advies nodig?

Maak je als zorgorganisatie gebruik van ons ECD Pluriform Zorg en heb je vragen over de Wegiz of gegevensuitwisseling in de zorg? Neem dan contact met ons op. Paul van Zagten vertelt je graag meer.