dinsdag 01 augustus 2017

ZIP-berichten voor iWMO en iJW versie 2.1 zonder extra werk

Op 12 juni is de keten van zorgaanbieders en gemeenten overgestapt naar iWMO en iJW versie 2.1. Vanaf de overstap kreeg Adapcare van verschillende klanten meldingen over het verwerken van het berichtenverkeer.

Navraag leerde dat Vecozo niet alleen een nieuw iWMO- of iJW-bericht verwacht, maar dat deze ook per type bericht in separaat ZIP-bestand aangeleverd moet worden.

Medio juni communiceerde kwaliteitsinstituut Nederlands Gemeenten (KING) het volgende bericht “Aanbieders die gebruik maken van het webportaal van VECOZO zijn sinds de overstap naar iWmo en iJW 2.1 verplicht om hun berichten per gemeente en per type bericht in een separaat ZIP-bestand aan te leveren. De berichten kunnen wel meer dan een cliënt bevatten. Dit levert aanbieders die berichten op deze wijze aanbieden extra werk op. Op dit moment zoeken de ketenpartijen naar een oplossing voor dit probleem. Wij houden u via de diverse websites op de hoogte”.

Adapcare besloot om de oplossing van de ketenpartijen niet af te wachten maar om zelf te handelen. We willen er namelijk alles aan doen om onze klanten maximaal te ondersteunen in hun dagelijks werk. Pluriform Zorg is inmiddels aangepast. Het resultaat: het uitwisselen van iWMO- en iJW-berichten levert onze klanten nu geen extra werk meer op waarbij Pluriform Zorg uiteraard voldoet aan de eisen die Vecozo stelt.