dinsdag 07 februari 2023

Zorgprestatiemodel en ECD Pluriform Zorg

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd, een nieuw bekostigingsstelsel voor de ggz.  Het doel van het ZPM is het vereenvoudigen van nota’s voor cliënten, een eerlijke vergoeding van zorg en minder administratielast voor de zorgverleners. De invoering van het ZPM veroorzaakte echter grote problemen voor ggz-organisaties.  

Miljoenenverliezen GGZ-aanbieders 

Eén van deze problemen was dat veel grote ggz-aanbieders bijna een jaar niet konden factureren. Ggz-aanbieders waarschuwden voor miljoenenverliezen. Het probleem was het gevolg van specificaties die in 2022 nog aan verandering onderhevig waren. ECD-leveranciers hadden daardoor onvoldoende tijd om de ZPM-systematiek tijdig in de software te verwerken, waardoor veel grote ggz-aanbieders pas in het vierde kwartaal van 2022 zijn begonnen met factureren.  

Adapcare één van de eerste ECD-leveranciers die factureren mogelijk maakte  

In het ECD Pluriform Zorg hadden onze ggz-klanten al vanaf het eerste kwartaal van 2022 de mogelijkheid volgens het zorgprestatiemodel te declareren.  Product manager Janneke Ketelaars geeft drie redenen voor dit succes:  

“Allereerst onze software. We maken gebruik van een Low-Code platform waardoor we heel snel software kunnen uitleveren om zo meteen gebruikersfeedback te krijgen.  

Een ander voordeel is dat we snel updates kunnen uitsturen door onze gebruikelijke vierwekelijkse releases. Al onze ggz-klanten konden zo elke vier weken de nieuwe functionaliteiten testen.  

Verder hebben we nadrukkelijk ingezet op de ketentest die vorig jaar plaats heeft gevonden. Hierbij zijn we gekoppeld aan zorgverzekeraars om declaraties te testen, waardoor we al in december 2021 in staat waren om de eerste testdeclaraties te versturen naar zorgverzekeraars. Hiermee hebben we snel feedback kunnen verzamelen om ons declaratieproces te verbeteren. Met als uitkomst dat al onze ggz-klanten de ZPM-declaraties inmiddels indienen bij hun zorgverzekeraars.” 

Administratieve lastenverlichting middels slimme signaleringen 

Als ECD-leverancier draag je een verantwoordelijkheid om je gebruikers met gemak en plezier in je ECD te laten werken zodat zij hun werk in de zorg kunnen en willen voortzetten. Door de verschillen binnen financieringsvormen en de complexiteit van het ZPM is het voor ECD-leveranciers haast onmogelijk om administratieve lastenverlichting mogelijk te maken.  

Bij Adapcare geloven we dat vooral gebruikersgemak en slimme signaleringen binnen het ECD leiden tot administratieve lastenverlichting. We zetten ons daarom ook dit jaar volop in om de techniek achter slimme signaleringen te optimaliseren zodat de juiste informatie bij de juiste persoon en op het juiste moment komt. De behandelaar kan dan, indien nodig, direct vanuit Pluriform Zorg de juiste correcties doorvoeren.  

Meer weten? 

Meer weten over het ZPM en/of Pluriform Zorg? Neem contact op met sales@adapcare.nl. We vertellen je graag meer.