Rondetafebijeenkomst

Adapcare wil een belangrijke rol blijven spelen in het stimuleren van discussie en dialoog in de Care. Daarom organiseren we ieder jaar een Rondetafelbijeenkomst voor zorgbestuurders- en beslissers in de Care. Welke toekomstige ontwikkelingen hebben effect op de zorgverlening en de bedrijfsvoering van zorgorganisaties? En afgeleid daarvan, welke eisen stelt dit dan aan het ECD? 

Dit jaar hebben we Anno Pomp van het ministerie van VWS uitgenodigd om een inkijk te geven in de toekomstvisie van het ministerie. Anno zal spreken over het centraal stellen van de cliënt in de langdurige zorg, het kwaliteitskader en persoonsvolgende bekostiging. En verder, wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toekomst van zorgorganisaties?

Doelgroep: Zorgbestuurders- en beslissers van klanten en relaties van Adapcare 
Datum: 10 oktober 2018
Tijdstip: 16:00 - 20:00 uur
Locatie:
Inn Style, Maarssen

Beste bestuurder of beslisser,

Kom je ook?

Inschrijven