Case Study eOverdracht - CuraMare als eerste met de standaard voor eOverdracht

Binnen de Proeftuin eOverdracht heeft CuraMare als eerste een nieuwe standaard geïmplementeerd voor de digitale overdracht van verpleegkundige gegevens tussen cure en care. Hierdoor beschikken de betrokken partijen in de keten altijd over de volledige verpleegkundige informatie.

Jacco Weststrate, Chief Information Officer en lid van de stuurgroep ‘Proeftuin eOverdracht’: ‘Over alle zorgdisciplines heen wil je een compleet en juist beeld van de gezondheidssituatie van de cliënt creëren, zodanig dat de betrokken zorgprofessionals de beschikking hebben over tijdige, relevante en juiste informatie, ongeacht welke partijen betrokken zijn bij de zorg van de cliënt.’

Meer weten?

Download de volledige Case Study

CuraMare als eerste met de standaard voor eOverdracht