Aanmelding en intake
"De intakewizard helpt mij om stap voor stap de intake uit te voeren, ook multidisciplinair met collegabehandelaren."
Aanmelding en intake
'De intakewizard helpt mij om stap voor stap de intake uit te voeren, ook multidisciplinair met collegabehandelaren.'
Inschrijven

Registratie van alle relevante cliëntgegevens, door de zorg of administratie, inclusief BSN- en COV-check.

Cliëntvraag

Vastleggen van de zorg- of behandelvraag van de cliënt, inclusief de verwijzing van een huisarts of ziekenhuis.

Triage

Besluiten of de cliëntvraag past bij het aanbod van de organisatie. Eventueel doorverwijzen naar andere organisaties.

Wachtlijstbeheer

Op een wachtlijst plaatsen van de cliëntvraag, bepalen van de prioriteit, matchen met teams, toekennen voor intake.

Intake

Wizard om de intake stap voor stap uit te voeren, monodisciplinair of multidisciplinair. Inrichtbaar voor elk soort zorgpad.

Ketensamenwerking

Samenwerken met meerdere organisaties in één dossier. Overdragen van de cliëntvraag aan een andere zorgorganisatie in het ECD.

Waarom Adapcare?

Waarom kiezen onze klanten voor Adapcare en ons ECD?

Eenvoud in gebruik

Samenwerken in één doorlopend proces

Met de diepgang die de praktijk vraagt

Veilig en gecontroleerd