Behandelplan
"Met Pluriform Zorg kunnen we multidisciplinair samenwerken in één begeleidings- en behandelplan."
Behandelplan
'Met Pluriform Zorg kunnen we multidisciplinair samenwerken in één begeleidings- en behandelplan.'
Behandeldoelen

Vastleggen van behandeldoelen inclusief probleemstelling en acties. Geïntegreerd in het multidisciplinaire begeleidingsplan.

Episodes

Vastleggen van episodes inclusief diagnoses op basis van ICPC-zoekboom van NHG. Categorieën en prioriteiten.

Multidisciplinair

Samenwerken maar wel veilig. Gecontroleerde inzage van vakdossiers en overdracht naar begeleiding. Samen met de zorg evalueren (MDO's).

Journaal

Een compleet logboek met consulten, formulieren en correspondentie. Gecontroleerde overdracht naar collega's en begeleiding.

Medicatie

Diepe koppeling met voorschrijfsystemen: single sign on (SSO), NAW-gegevens, herhaalrecepten, ICPC voor contra-indicaties.

Communicatie

Overdracht met o.a. Zorgmail en Zorgdomein. Samenwerken met meerdere behandelorganisaties in één systeem.

Waarom Adapcare?

Waarom kiezen onze klanten voor Adapcare en ons ECD?

Eenvoud in gebruik

Samenwerken in één doorlopend proces

Met de diepgang die de praktijk vraagt

Veilig en gecontroleerd