Budget
"In één heldere grafiek zie ik het budget van de cliënt en wat al besteed is."
Budget
'In één heldere grafiek zie ik het budget van de cliënt en wat al besteed is.'
Alle gangbare financieringen

iWLZ, iWMO, iJW, DBC GRZ, DBC GGZ en nog veel meer. Adapcare is al drie jaar op een rij de eerste met de Groene Vink.

Volledig, tijdig en juist

Automatisch verdelen van de productie over de financieringen van de cliënt. 'Voor eigen rekening' als fallback-financiering.

Indicaties en aanvragen

Direct inzien van alle indicaties en indicatieaanvragen, ook voor geautoriseerde zorgprofessionals.

Zelf budget verzorgen

Vecozo-koppeling (webservice). Zelf budget verzorgen door geautoriseerde zorgprofessionals (acute zorg).

Eerstelijn en DBC

Eerstelijns overeenkomsten inclusief verwijsdiagnoses en COV-check. Volledige ondersteuning voor DBC GRZ en DBC GGZ.

Managementinformatie

Heldere grafieken met het budget en de verleende zorg. Per cliënt, voor een team en voor de gehele organisatie.

Waarom Adapcare?

Waarom kiezen onze klanten voor Adapcare en ons ECD?

Eenvoud in gebruik

Samenwerken in één doorlopend proces

Met de diepgang die de praktijk vraagt

Veilig en gecontroleerd