Debiteurenportaal
"Als zorgverzekeraar heb ik nu direct inzicht in productie en kwaliteit van mijn zorgaanbieders"
Debiteurenportaal
'Als zorgverzekeraar heb ik nu direct inzicht in productie en kwaliteit van mijn zorgaanbieders'
Voor debiteuren

Speciaal voor (inkoopcombinaties van) zorgverzekeraars, gemeenten en hoofdaannemers.

Relevante aantallen

Aantallen cliënten, teams en zorgverleners waarvan de zorg vergoed wordt door deze debiteur. Uren en kosten in euro's.

Doelmatigheid

Het gemiddeld aantal uren per cliënt met de ondergrens en bovengrens zoals vastgelegd in de productieovereenkomst.

Rechtmatigheid

Het aantal cliënten dat binnen dan wel boven het budget is zoals bepaald door de weekbudgetten.

Kwaliteitskader

De antwoorden op AO/IC-vragen zoals: Is bij de cliënt het BSN gevuld? Heeft de cliënt een ondertekende zorgovereenkomst?

Veilig

Alle gegevens van cliënten, teams en medewerkers worden anoniem weergegeven en zijn niet herleidbaar tot de brondata.

Waarom Adapcare?

Waarom kiezen onze klanten voor Adapcare en ons ECD?

Eenvoud in gebruik

Samenwerken in één doorlopend proces

Met de diepgang die de praktijk vraagt

Veilig en gecontroleerd