Hotelplanning
"Met Pluriform Zorg heb ik direct inzicht in de bezetting van mijn nachtopvangteam."
Hotelplanning
'Met Pluriform Zorg heb ik direct inzicht in de bezetting van mijn nachtopvangteam.'
Grafisch beddenoverzicht

Grafisch overzicht met de actuele en historische bezetting en de aanstaande reserveringen. Voor het team nachtopvang en per cliënt.

Bedden reserveren

Direct een vrij bed voor een cliënt reserveren. Inzage in de bedden waar de cliënt eerder geslapen heeft.

Weigeringslijst

Registratie van 'no shows' en incidenten voor de weigeringslijst.

Eigen bijdrage

Inhouden eigen bijdrage cliënt. Ophogen en afboeken van saldo (aantal nachten) eigen bijdrage cliënt.

Rapporteren

Eenvoudig rapporteren op de cliënt. Overdracht aan eigen team of andere bij de cliënt betrokken teams.

Managementinformatie

Overzicht en trendanalyse van bedbezetting, kosten en opbrengsten. Voor het team nachtopvang en per cliënt.

Waarom Adapcare?

Waarom kiezen onze klanten voor Adapcare en ons ECD?

Eenvoud in gebruik

Samenwerken in één doorlopend proces

Met de diepgang die de praktijk vraagt

Veilig en gecontroleerd