Vrijheidsbeperkingen
"Als arts weet ik nu zeker dat de inzet, registratie en evaluatie van vrijheidsbeperkende maatregelen goed geregeld is."
Vrijheidsbeperkingen
'Als arts weet ik nu zeker dat de inzet, registratie en evaluatie van vrijheidsbeperkende maatregelen goed geregeld is.'
Complete registratie

Overzichtelijke en complete registratie van elke maatregel met onderbouwing, wilsbewaamheid en alle akkoorden.

Aansluiten op IGZ

Conform de eisen van de inspectie. Automatisch genereren van een formulier met alle gegevens.

Digitaal accorderen

Accorderen van start en einde van een maatregel door BOPZ-arts, teamleider, psycholoog en cliënt (inrichtbaar).

Inzet van maatregelen

Vanuit rapportageregel of incident registreren of een maatregel feitelijk is ingezet. Heeft de cliënt zich verzet?

Evaluatie van maatregelen

Evalueren van maatregelen. Aanvulling evaluaties door betrokkenen. Automatische signaleringen bij overschrijden deadlines.

Managementrapportages

Overzicht per cliënt en het team van alle maatregelen. Wat is de relatie met incidentmeldingen?

Waarom Adapcare?

Waarom kiezen onze klanten voor Adapcare en ons ECD?

Eenvoud in gebruik

Samenwerken in één doorlopend proces

Met de diepgang die de praktijk vraagt

Veilig en gecontroleerd