Werk- en ritplanning
"Plannen van intramurale looplijsten en extramurale routes"
Werk- en ritplanning
'Plannen van intramurale looplijsten en extramurale routes'
Drag & Drop

Afspraken met drag & drop inplannen op een dienst. Pluriform Zorg houdt rekening met voorkeurstijden van de cliënt.

Eenmalig en herhalend

Afspraken eenmalig en herhalend inplannen op diensten. Flexibel kunnen afwijken van patronen.

Reistijden

Automatisch berekenen van reistijden en reiskilometers voor optimaliseren planning, verloning en facturatie.

Automatisch inplannen

Automatisch uitrollen van afspraken over verschillende diensten in de week. Optimaal uitnutten van diensten.

Geïntegreerd met agenda en DRP

Ingeplande afspraken komen direct in de agenda van de medewerker. Eenvoudig diensten van collega's overnemen.

Basis voor urenregistratie en verloning

Afspraken met 'planning is realisatie' omzetten in uren voor de dagstaat. Koppelingen met alle gangbare salarissystemen.

Waarom Adapcare?

Waarom kiezen onze klanten voor Adapcare en ons ECD?

Eenvoud in gebruik

Samenwerken in één doorlopend proces

Met de diepgang die de praktijk vraagt

Veilig en gecontroleerd

Meer weten?

Download de Productbrochure Planning